EU påbörjar process för att ta fram ett klimatmål till år 2040

Europeiska kommissionen har nu presenterat en rekommendation om ett EU-gemensamt klimatmål till år 2040. Kommissionen rekommenderar ett mål om 90 procents minskning av nettoutsläppen till år 2040, jämfört med år 1990. Ett formellt lagförslag väntas komma när en ny kommission har tillträtt efter Europaparlamentsvalet senare i år.

Detta meddelar Regeringen via sin hemsida och berättar vidare att EU har ett långsiktigt mål om att bli klimatneutralt senast år 2050, och ett mål till år 2030 om att minska nettoutsläppen med minst 55 procent jämfört med år 1990. Kommissionens besked idag 7 februari inleder en process som syftar till att EU ska anta ett nytt klimatmål även för år 2040. Ett sådant mål kommer också att utgöra EU:s nya åtagande under Parisavtalet.

Kommissionen rekommenderar att EU ska minska nettoutsläppen med 90 procent fram till år 2040, jämfört med år 1990. Beskedet följs av en konsekvensanalys, som bland annat redogör för hur olika sektorer kan bidra till att det föreslagna klimatmålet nås.

– Jag välkomnar att EU-kommissionen nu inleder processen som ska leda till att vi antar ett gemensamt 2040-mål för klimatet. Det är en väldigt glädjande utveckling att EU går i framkant för en mer ambitiös klimatpolitik. Det kommer att sätta press på resten av världen att följa efter. När EU-länderna samarbetar, får det stor påverkan på världens totala utsläpp, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

– Sverige har länge drivit på för en ambitiös gemensam linje i klimatfrågorna för att skapa förutsättningar för ökad konkurrenskraft, och det har gjort skillnad. Vi ska nu analysera rekommendationen från kommissionen och påbörja arbetet med att utforma en svensk förhandlingsposition. Jag ser fram emot att delta i diskussionerna och förhandlingarna om det nya klimatmålet, säger Romina Pourmokhtari.

Kommissionen har även presenterat ett förslag som ska bidra till ökad tydlighet och förutsägbarhet för utvecklingen av ny teknik för att fånga in koldioxid, som sedan kan lagras eller användas i andra processer, så kallad CCUS-teknik.

Läs hela pressmeddelandet på Regeringens hemsida: Länk >

Bioekonomins roll

Utvecklingen av en konkurrenskraftig bioekonomi är en naturlig del för att kunna nå ett klimatneutralt EU, skriver Skogsindustrierna i en webbartikel på temat.

– Att minska de fossila utsläppen är helt nödvändigt för att klara EU:s omställning till klimatneutralitet. Det krävs en klimatpolitik som inte bara är effektiv på kort sikt utan också hållbar på lång sikt. Genom att fokusera på innovativa lösningar går det att klara klimatutmaningarna och säkra kommande generationers möjligheter, säger Viveka Beckeman, vd på Skogsindustierna.

Läs artikeln på Skogsindustriernas hemsida: Länk >