EU har fattat beslut om engångsartiklar av plast

I höstas flaggade EU-parlamentet om en begränsning av plastprodukter, för att minska nedskräpningen av hav och stränder. Nu är beslutet fattat och innebär att ett tiotal engångsprodukter i plast ska förbjudas.

EU har bestämt att år 2021 ska vissa engångsartiklar som snabbmatsförpackningar, sugrör, bestick och bomullspinnar inte längre få tillverkas i plast som skadar miljön. Den här typen av engångsprodukter utgör över 70% av plastskräpet i och vid haven.

– Initiativet kommer säkert att höja medvetenheten och öka marknadens behov av smarta, miljövänliga, alternativa lösningar. Som innovationer från skogen, säger Paper Province vice vd Paul Nemes.

EU:s beslut betyder också att konsumtionen av andra plastprodukter för vilka det ännu inte finns några bra alternativ måste minskas av medlemsstaterna med minst 25% år 2025. Det inkluderar engångsförpackningar för exempelvis hamburgare, smörgåsar, frukt, grönsaker och glass. Medlemsstaterna kommer att utarbeta nationella planer för att uppmuntra användningen av produkter som går att använda flera gånger och återvinna.

– Intresset för ett fossilfritt samhälle ökar stadigt och vi finns här för att visa vad som är möjligt och hjälpa företagen på rätt väg, säger Paul Nemes.

Samtidigt som Paper Province stöttar sina medlemsföretag i sin hållbara utveckling deltar klustret i flera olika gränsöverskridande satsningar för att skynda på innovationstakten. Här kan du läsa mer om vad som är på gång.