EU Green Week är igång

Idag startar EU Green Week. Det innebär att mellan 13-17 maj sätter EU-kommissionen miljön i fokus, för att uppmärksamma policy- och lagstiftningsarbetet inom miljö- och klimatfrågor.

Det kommer att ställas frågor som: är lagarna viktiga, och vilka fördelar innebär de för medborgarna? Hur kan lagarna införas på ett lyckat sätt? Vart felar det? Hur kan vi komma vidare från att veta att intressenterna måste ta ägandeskap av dessa lagar och faktiskt få saker att hända i praktiken? Och viktigast av allt, hur kan EU underlätta processen och se till att medborgarnas röster hörs?

EU Green Week 2019 omfattar evenemang i hela Europa och det blir ett toppmöte i Bryssel den 15-17 maj. Avslutningen av den gröna veckan kommer att äga rum i slutet av Brysselkonferensen och kommer att visa de politiska slutsatserna från veckan.

Läs mer på www.eugreenweek.eu

Vad betyder EU för Paper Province?

Som medlemsland påverkas vi av lagstiftning, policyer och regelverk från EU-kommissionen, och kan dra fördel av EU:s regionalpolitik. EU påverkar också de områden som Paper Province jobbar med. Som regional utveckling, innovation och utveckling, bioekonomi och hur vi använder skogen.

– Samverkan med andra aktörer i vår omvärld är viktig för klustrets positionering samt internationalisering av näringslivet som vi representerar – där finns stödjande EU-strukturer. Vi har ju exempelvis ett helt EU-program för utveckling av den region som vi tillhör: Norra Mellansverige, säger Paul Nemes, vice vd på Paper Province.

EU-finansiering bidrar alltså till regional utveckling och i Paper Province fall till klustrets och medlemmarnas utveckling.

– De ca 20 miljarder kronor ERUF-medel som finns i de Regionalfonds- och Interregprogram som Sverige ingår i är en stor möjlighet. I tillägg finns exempelvis ca 800 miljarder kronor i EU:s forskningsprogram att konkurrera om.

Paper Province äger eller deltar i flera EU-projekt för att utveckla och nå vår vision om att leda den skogliga bioekonomin. Tre av dessa projekt bidrar exempelvis direkt till utvecklingen av den skogliga bioekonomins testbäddar, det vill säga miljöer som demonstrerar innovation inom skoglig bioekonomi.

Dessa projekt är:

LignoCity 2.0
Bioinno
The Bioeconomy Region