Ett steg närmare vätgasproduktion i Karlstad

Karlstads Energi har ingått i ett intentionsavtal med det danska bolaget Everfuel. Tillsammans ska de bygga en anläggning för produktion av vätgas.

Förnybar vätgas har av EU pekats ut som en av nycklarna i omställningen till ett hållbart samhälle. Vätgas har flera användningsområden och kan bland annat ersätta fossila drivmedel inom tunga transporter och fossila bränslen i industrin.

Under de senaste två åren har Karlstads Energi aktivt arbetat med frågan om fjärrvärmeintegrerad vätgasproduktion. Tack vare det nya avtalet med det danska bolaget Everfuel tas nu ett nytt steg i utvecklingen.

– Everfuel bygger en liknande produktionsanläggning i Danmark och etablerar nu ett omfattande nätverk av tankstationer för vätgas i norra Europa varav en i Karlstad och en i Torsby. Tillsammans kan vi ligga i framkant och skapa en komplett värdekedja för vätgas i regionen med Karlstad som hubb, säger Erik Kornfeld, vd på Karlstads Energi.

Upptar överskottsvärme

Enligt intentionsavtalet ska Karlstads Energi och Everfuel undersöka möjligheterna att bygga en 20 MW-anläggning i anslutning till Hedenverket. Att bygga en vätgasanläggning i anslutning till fjärrvärmeproduktion har fördelen att överskottsvärmen från tillverkningen av vätgas kan användas i fjärrvärmenätet. I planerna ingår även att bygga en distributionscentral för vätgas i regionen.

– Karlstad är en viktig strategisk plats för etablering av en vätgashubb vilket säkerställer att vi har vätgasproduktion i hela Skandinavien. Vi vill bygga vidare på vår erfarenhet att bygga vätgashubbar, och vi ser fram emot att bygga en hubb med en så stark partner som Karlstads Energi, säger Jacob Krogsgaard, vd på Everfuel.

Målsättningen är att ha en vätgasanläggning på plats vid Hedenverket till 2025, förutsatt att nödvändiga beslut och tillstånd är på plats till dess.

På längre sikt är planen att öka kapaciteten i anläggningen till 120 MW.

– Tillsammans med Everfuel kan vi sätta en ny standard för hur förnybar vätgas ska produceras på ett resurseffektivt sätt, säger Monika Bubholz (MP), styrelseordförande på Karlstads Energi.