Ett säkert underhållsstopp tar Gruvön ett steg närmare en fossilfri framtid

Vid BillerudKorsnäs Gruvön pågår just nu årets underhållsstopp där fabriken stängs ner under 10 dygn för att repareras, underhållas och servas inför kommande tolv månaders produktion.

Under stoppveckan så deltar 1200 entreprenörer från 160 olika företag i arbetet tillsammans med Gruvöns egna anställda. Över 5400 underhållsinsatser ska utföras på kort tid.

– Säkerheten är högt prioriterat där målet är noll olycksfall med frånvaro. I år har vi satsat ännu mer på att minimera säkerhetsrisker, berättar Peter Lindgren fabriksdirektör BillerudKorsnäs Gruvön.

Säkerhets- och trafikvärdar samt lyftvakter ambulerar inne på området. Alla arbeten är riskbedömda innan de utförs och slumpmässiga alkohol- och drogkontroller genomförs kontinuerligt för att förebygga bort ytterligare säkerhetsrisker.

Installation av elpanna

Ett av de större arbetena som genomförs är bland annat en installation av en elpanna som ska komplettera den befintliga sodapannan och fastbränslepannan. Det kommer leda till att Gruvön kommer kunna minimera användning av fossila bränslen ytterligare, från 2021 års förbrukning där 1,5 procent användes till nära 0 procents användning av fossila bränslen.

– Genom att komplettera Gruvön med en elpanna så kommer vi kunna använda den i större utsträckning istället för fossila bränslen vid extra kalla vintrar eller när vi startar upp fabriken efter ett stopp. Det här gör det möjligt för oss att komma ännu närmare vårt långsiktiga mål att bli en helt fossilfri fabrik, tillägger Peter Lindgren

Gruvöns underhållsstopp påbörjades den 26-27 mars och fabriken beräknas vara klar för uppstart igen den 7-8 april.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Mia Sundvisson, kommunikationsansvarig Gruvön

0555-416 99, 072-704 16 99