Utlysning för idéer kopplade till grafen – 3 mars sista ansökningsdag

Har du identifierat ett behov hos ditt företag och har en idé hur behovet kan mötas med materialutveckling av grafen? Är idén kopplad till något av SIO Grafens sex styrkeområden: bioteknik, elektronik, energi, komposit, tillverkning eller ytbeläggning?

SIO Grafen är ett nationellt innovationsprogram med ambitionen att stärka gränsöverskridande samverkan inom grafenområdet. Programmet finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten och drivs av programkontoret på Chalmers Industriteknik.

Syftet är att bygga en nationell kraftsamling och gemenskap kring grafen genom att identifiera och föra samman viktiga aktörer från akademi, industri och institut,

Visionen är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap år 2030.

I det här erbjudandet finansieras samverkansprojekt kring kommersiella tillämpningar.

Skynda att ansöka. Sista ansökningsdag är 3 mars klockan 14.00.

Läs mer och ansök här

Vad är grafen?

Grafen är kolatomer som sitter ihop i ett enda tunt, tvådimensionellt (2D) skikt. Egenskaperna hos kolatomen i kombination med de fysikaliska effekter som uppstår i skiktet ger upphov till en mängd unika egenskaper.

Nobelpriset i fysik 2010 gick till Andre Geim och Konstantin Novoselov ”för banbrytande experiment rörande det tvådimensionella materialet grafen”. Med hjälp av vanlig tejp lyckades de ta fram den allra första grafenflagan ur en bit grafit. Forskningen inom området har sedan dess exploderat i en rad nya möjligheter, som SIO Grafen syftar till att realisera. (hämtat från https://siografen.se/vad-ar-grafen/).