Energimyndigheten utlyser ekonomiskt stöd för Teknikutveckling och innovation

Energimyndigheten välkomnar små och medelstora företag att ansöka om stöd som syftar till energieffektivisering.

Energimyndigheten utlyser cirka 20 miljoner i stöd inom Teknikutveckling och innovation. I denna utlysning välkomnas ansökningar för genomförbarhetsstudier, experimentell utveckling, process- och organisationsinnovation, innovationsstödjande tjänster, kunskapshöjande insatser samt investeringsprojekt som syftar till energieffektivisering i små och medelstora företag. Ansök innan 2019-01-07 och läs mer på Energimyndighetens webb.