Energieffektiviserande teknik för sodapannor sparar miljontals kronor

Genom att installera ny teknik på sodapannor kan ångförbrukningen halveras och rengöringen fördubblas. För bruken innebär det en liten investering i förhållande till dess stora värde som uppskattas motsvara flera miljoner kronor.

En sodapanna är mycket energikrävande och förbrukar stora mängder ånga som istället skulle kunna användas för att producera grön el.

För massabruken är det en stor förlust då ångan som går åt vid rengöringen uppskattningsvis har ett värde på 10-40 miljoner kronor, beroende på produktion och bruk. Det innebär att 5-20 miljoner kronor går till spillo. Men med vår nya teknik som vi kallar HISS-sotning, High Impact Soot System, ändras det, säger Erik Dahlén, ingenjören som från början utvecklat tekniken.

Spara på sotånga och sota mer

Det som gör tekniken så energieffektiviserande är Heat Managements plattform som tillåter överlappande drift av de rengörande ångsotblåsarna. Genom att montera ställdon på samtliga sotblåsare skapas helt nya förutsättningar som dagens teknik inte tillåter.

– Sodapannan är flaskhalsen på bruken och en av de mest känsliga delarna för driften är sotningen. Med vår teknik kan man öka antalet sotningar med hundra procent, förklarar Pontus Linder, produktansvarig på Heat Management.

Det innebär att risken för driftstopp till följd av manuell rengöring drastiskt sjunker samtidigt som värdefull ånga sparas.

Säljs globalt

Tekniken testades för första gången 2007 på Nordic Paper Bäckhammars bruk. Sedan dess har den utvecklats och tagits i drift på flera bruk.

– Samarbetet med Siemens gör att vi, på ett helt nytt sätt, når den globala marknaden då tekniken är kompatibel med deras styrsystem. För ett bruk är det en liten investering som ger stor vinst både ekonomiskt och miljömässigt, säger Pontus.

Lokal tillverkning

Det som först satte bollen i rullning var Erik Dahléns idé om energieffektivisering av sodapannors rengöring. Den ebbade ut i ett projekt som ledde till tester i samarbete med energimyndigheten hos Nordic Paper i Bäckhammar. Allt skedde i skogsindustrins hjärta – Värmland. Det är också här som tillverkningen av ställdonen finns, hos Paper Province medlemsföretag Aspervall i Säffle.

– Värmland är precis rätt ställe för att utveckla sådana här innovationer, regionen har en stark skogsindustri med ett stort nätverk bundet till ett gediget innovationssystem, säger Erik.

Så här fungerar det

Image

Malin Hildén

Kommunikatör


+46 (0)70 219 08 98
malin.hilden@paperprovince.com