Endress+Hauser utmanar den traditionella industrin

– Det är dags att hitta nya vägar i en konservativ bransch. Det menar Ulf Johansson på Endress+Hauser som vill hjälpa industrin med nya perspektiv, kunskaper och ny teknik för att automatisera och förbättra brukens processer med hjälp av data.

Det finns fortfarande en osäkerhet inom industrin kring möjligheterna och utmaningarna som följer i digitaliseringens spår. Hur drar man nytta av tekniken på bästa sätt och hur gör man för att inte missa tåget helt och hållet?

Ulf Johansson är branschansvarig för papper och massa hos Endress+Hauser.

I detta stöttar Endress+Hauser industrin. Dels genom smarta, uppkopplade produkter, dels genom tjänster. Allt för att kunderna ska kunna automatisera och förbättra sina processer med hjälp av data.

Viljan att förändra, förbättra och utmana det traditionella är några av orsakerna till att företaget nu blir medlemmar i Paper Province.

– Vi ser styrka i samverkan och att det ger gemensamma muskler att ingå i ett sammanhang. Vi blir helt enkelt bättre tillsammans, säger Ulf Johansson, branschansvarig för papper och massa hos Endress+Hauser.

I hjärtat av Paper Province

Ulf är företagets representant i Värmland och Dalarna, där Endress+Hausers kunder ligger tätt och Paper Province har majoriteten av medlemsbasen. Som världsledande leverantör av automations- och mätteknik samt service för industriella processer ser Ulf att de fyller en viktig roll i klustret.

– Med erfarenhet från så många olika företag och branscher kan vi göra enorm nytta när vi jobbar tillsammans med kunderna. Vi får ett unikt helikopterperspektiv som kan vara svårt för bruken att få själva.

Där ingår också att våga utmana varandra inom branschen.

– Vi jobbar alla i en traditionell bransch, men måste hela tiden anstränga oss för att utveckla och förnya den. I Paper Province får vi möjligheter att hålla oss uppdaterade om nya rön och processer.

Världsföretag med ben i många branscher

Endress+Hauser har funnits i Sverige sedan 1967 och har drygt 40 medarbetare fördelade mellan huvudkontoret i Stockholm samt regionkontoren i Malmö, Göteborg och Sundsvall. På global nivå sysselsätter koncernen mer än 14 000 anställda och har kunder över hela världen i olika branscher. Exempelvis inom kemi, livsmedel, läkemedel, bioenergi, gruvor, massa och papper.

Gemensamt för dem alla är att det finns mängder av processer som hela tiden behöver optimeras. Till exempel för att öka lönsamheten, stärka driftsäkerheten eller förbättra miljöpåverkan. Där kommer Endress+Hausers teknik och processkunskap in i bilden.

– Våra produkter sorterar data innan styrsystemet tar vid. Man kan säga att vi ser till att datan har rätt kvalitet, så att bruket får bästa möjliga nytta av den information som hela tiden samlas in. För ingen är behjälpt av att ha en massa data som inte förädlas, säger Ulf Johansson.

Växer och anställer

Endress+Hauser fokus på långvariga relationer och ständiga förbättringar har gett resultat. Deras teknik finns i olika omfattning på alla svenska massa- och pappersbruk och verksamheten växer stadigt. Det som röner mest efterfrågan just nu är rådgivning och ny teknik för kokarflöden.

Det finns också stora planer inför framtiden, bland annat att utöka erbjudandet på tjänstesidan, berättar Ulf Johansson. Nästa steg är att bemanna upp med rätt kompetens.

– Vi vill växa tvåsiffrigt i procent varje år och kommer behöva anställa fler i Sverige. Det är svårare att knyta nya kontakter nu i och med corona, men vi vet ju av egen erfarenhet hur långt man kan komma med digitala lösningar, så det ser ljust ut inför framtiden.

Image

Annica Åman

Kommunikationsansvarig och teamledare

+46 (0)70 250 94 43

annica.aman@paperprovince.com