En ny epok för kollaborativa industrirobotar

Dagens och morgondagens industri kräver modern teknik där samverkan sker mellan människor, mellan människor och maskiner samt mellan maskiner. Vid en workshop som nyligen genomfördes på Karlstads universitet presenterades internationella samarbetsprojekt inom detta område.

Maskiner kan övervaka sig själva, analysera resultat och autonomt optimera driftförhållanden och produktion. Resultatet är högre effektivitet och produktivitet. En ny epok av industrirobotar som kan arbeta sida vid sida med människor inom framförallt olika former av små komponentmonteringar och materialhantering har redan inletts.

– Under workshopen, presenterade vi en övergripande introduktion till EU-programmet Industri 5.0 och Japan-programmet Society 5.0, säger Jorge Solis, docent i elektroteknik, i ett pressmeddelande.

– Industri 5.0 ska genom forskning och innovation leda till en mer hållbar och humancentrerad europeisk industri. Society 5.0 föreställer sig ett människocentrerat samhälle som balanserar ekonomiska framsteg med lösningen av sociala problem genom ett system som i hög grad integrerar cyber- och fysiskt utrymme. Society 5.0 anses likna Industri 4.0, dock är det ett mer långtgående koncept eftersom det föreställer sig en fullständig omvandling av vårt sätt att leva.

Nya lösningar

Vid workshopen presenterades de hittills erhållna resultaten av att kombinera perceptuell med kognitiv förmåga för att förbättra prestandan hos de kollaborativa robotarna samt vårt studentutbyte med Ritsumeikan University i Japan. ”Mixed reality” eller blandad verklighet med multimodal återkoppling kommer att integreras i de olika robotplattformarna för att realisera samarbete mellan människa och robot, förbättra monteringseffektiviteten och reducera fel. Under workshopen demonstrerades två olika fokusområde:

1) Integrering av ett maskininlärningsbaserat 3D-gest-avkänningssystem för att förenkla för människor att skicka kommandon till en kollaborativ robot genom kroppsspråk.

2) integrering av blandad verklighet för visualisering av både 3D cyber- och fysiskt utrymme för att möjliggöra en dubbelriktad människa-robot-interaktion.

– De kommentarer vi mottog från de deltagande från industrin, var positiva och man visade stort intresse för våra resultat hittills och för samarbete mellan akademi och industri för att utveckla framtidens industriella system med kollaborativa robotar. Utifrån ett industriperspektiv, finns goda möjligheter att medverka med akademin för att få fart på kompetens- och forskningsutvecklingen med fokus på kollaborativa robotar, maskininlärning och blandade verkligheter. Det känns toppen att näringslivsaktörer inom region visade så stort intresse för att diskutera samarbetsmöjligheter, säger Jorge Solis.

Syftet med workshopen var att för deltagare från industrin presentera resultaten hittills i projektet Implementing novel sustainable solutions based on collaborative robots using mixed reality (MR) and artificial intelligence (AI) delfinansierade av Intsam (VINNOVA) och det pågående projektet Multi-modal Human-Robot Co-adaptive Planning for Collaborative Tasks using Mixed Reality and Artificial Intelligence med delfinansiering av International Collaborative Research Program, Ritsumeikan University.