”En mix av människor skapar nya idéer i utvecklingsarbetet” 

Vi behöver en blandning av människor för att utvecklas och få bra input i företaget.” Det säger Henric Nedéus, vd på Cellcomb i Säffle. Företaget tillverkar bland annat biologiskt nedbrytbara engångslakan. 

Henric Nedéus är deltagare på seminarieserien ”inkluderande ledarskap” som Paper Province anordnar. Syftet är att få medlemsföretagen att inkludera jämställdhet och mångfald i sitt utvecklingsarbete. 

Henric tycker att programmet förstärkt den bild han redan hade av vikten av jämställdhet.  

– Den har varit som en accelerator för att ytterligare höja nivån i vårt utvecklingsarbete, säger han. 

Henric gick själv på den första delen av utbildningen och resterande tid gick två kollegor i företaget, Niklas Nyysti och Jesper Jansson. 

Varför är jämställdhet och mångfald viktigt för Cellcomb? 

– Vi vill vara en bra, attraktiv arbetsgivare och jag tror att det är avgörande att man är öppen för olika infallsvinklar när det handlar om kön, nationalitet och utbildningsbakgrund.  

Men utvecklingsarbete tar tid påpekar Henric. 

–  Bara för att vi varit på en utbildning ändrar vi oss inte från den ena dagen till den andra. Det är en långsiktig process som vävs samman med alla andra värderingar och prioriteringar vi gör.  

Vad kommer ni att satsa på framöver? 

– Vi växer mycket nu och rekryterar kontinuerligt. Vi tittar aktivt på hur det ser ut i rekryteringen och försöker styra den i rätt riktning. Om vi till exempel behöver fler kvinnor i någon roll, då uppmuntrar vi kvinnliga sökanden. Vill vi ha personer med annan etnisk bakgrund, då försöker vi styra mot det.  

Men Henric påpekar att det finns inga självändamål att det ska vara en kvinna eller man, svensk eller någon annan nationalitet.  

– Vi vill ha bra folk med sunda värderingar, vem det än må vara. Men långsiktigt behövs det en bra blandning av olika typer av människor. Alla kan inte vara likadana.  

Vad betyder det för företaget att ha den mixen? 

– Det ger oss perspektiv att tänka på olika sätt och få olika input och infallsvinklar vilket gör att det skapas nya idéer i utvecklingsarbetet. Det gör oss dessutom till en attraktiv arbetsgivare. Jag tror det är roligare att jobba på en arbetsplats där inte alla är stöpta i samma form.  

En annnan deltagare på kursen var Erik Kornfeld, tidigare platschef på Valmet. Här kan du läsa om hans syn på jämställdhetsfrågorna.

Utbildning i inkluderande ledarskap

Är du intresserad av att vara med på utbildningen i inkluderande ledarskap i höst? Anmäl ditt intresse här