I höst kan det bli brist på skogsråvara

Enligt Skogsindustrierna kan den förutspådda sommarvärmen få konsekvenser för tillgången på sågade trävaror. Redan i höst kan en brist på skogsråvara uppstå. Vilket lett till uppmanande om att byggsektorn måste våga använda trä från barkborreangripna skogar.

Skogsindustriernas nya rapport ”Så går det för skogsindustrin” visar på att efterfrågan på svenska trävaror har varit oväntat stark under året, trots en försvagad global marknad, och i mars låg leveranserna fortfarande på rekordnivåer. I spåren av lågkonjunktur och minskat byggande fortsätter dock nu efterfrågan att sjunka – samtidigt som en varm sommar hotar råvaruförsörjningen.

– Vi befinner oss i ett märkligt läge. Även om vi ser en minskad efterfrågan märker vi samtidigt att tillgången på skogsråvara hotas. Det kan faktiskt bli ont om sågade trävaror i Europa redan framåt hösten, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker för trävaror på Skogsindustrierna.

Det är framför allt vädret som är orsaken till den ovanliga situationen. Förutom låga timmerlager efter vårens oväntat höga efterfrågan, har den torra inledningen av sommaren inneburit att flera skogsbolag infört avverkningsstopp för att undvika risken att starta en skogsbrand under arbetet i skogen. Avverkningsstoppet innebär minskad råvaruförsörjning till sågverken.

Uppmanar till användning av angripet virke

Värmen gynnar också granbarkborren som skadar träden. För att hindra dess spridning och det blånade virke som den bidrar till, är det viktigt att avverka skadade träd så snabbt som möjligt.

– Även friskt virke från skogar med mycket barkborrar riskerar att få en blånadsmissfärgning. Det har varit svårt för sågverken att förmedla till marknaden i Sverige och Europa att detta virke fungerar fullgott som konstruktionsvirke trots sin missfärgning, medan både Kina och USA är vana vid det, säger Christian Nielsen och fortsätter:

– För att klara klimatmålen är det viktigt att kunskapen om hur man kan använda blånat virke i byggnationer ökar även i Europa, så att vi kan använda den fossilfria och förnybara råvaran från skogen så effektivt som möjligt. Det krävs helt klart en attitydförändring och mer insikter i byggsektorn och bland konsumenter om hur blånat virke kan användas.

Papper- och massaindustrin satsar 15 miljarder kronor

På pappers- och massamarknaden märks en sjunkande efterfrågan och produktion, samtliga kvaliteter har minskat under årets första fyra månader jämfört med samma period förra året.

– Men trots den svaga utvecklingen under vinter och våren är det intressant att se skogsindustrins starka och positiva syn på framtiden. Planerade investeringar för 2023 uppgår till över 15 miljarder kronor, 18 procent av tillverkningsindustrins samlade investeringar, och det är nästan lika mycket som under rekordåret 2022. Det finns ett stort behov av förnybara material när vi ställer om till en mer fossilfri och cirkulär ekonomi, säger Daniel Eriksson som är marknadsanalytiker för papper och massa på Skogsindustrierna.

Läs mer och ta del av Skogsindustriernas rapport här.