El och biodrivmedel är framtidens soppa för fordon

Transport är nödvändigt, det är det som gör att vi kan leva och äta som vi gör. Men det är också viktigt att det görs på ett ansvarsfullt och hållbart vis. För att öka medvetenheten om detta och driva processen mot en fossilfri transport framåt arrangerades konferensen HållbarLogistik.nu i fredags. Närmare 30 personer samlades för att lyssna till föredrag och samverka i frågan om hur logistiken kan göras hållbar.

I framtiden kommer bilar att sväva, vara osynliga, gå på räls, vara tillverkade av cellulosa (trä), kunna ta oss jorden runt på sex timmar och gå helt på el eller biodrivmedel. Eller? Nja, det återstår att se. Ett par av påståendena vet vi dock är sanna, bland annat befinner vi oss i startgroparna mot att göra samhället fossilfritt.

Enligt Olle Hådell, konsult inom miljö, fordon och bränslen, har Sverige förutsättningarna som krävs för att göra fordonsflottan fri från fossila drivmedel.
– Vi har alla chanser att vara världsledande inom det här, säger han.

Biodrivmedel behövs

Olle spår att el och biodrivmedel kommer ha en betydande roll i framtiden.
– Utvecklingen av batterifordon har gått snabbt bland personbilar, men blir även vanligare bland bussar, konstaterar han.
Och när det kommer till biodrivmedel består diesel redan idag till 17 procent av det.

Enligt Olles framtidsspaning kommer el att vara nummer ett för personbilar och biobränsle kommer att spela en större roll för tunga fordon. El är i dagsläget drivmedlet med minst klimatpåverkan, tätt följd av biodrivmedel.

De två vanligaste påståenden som talar emot biodrivmedel som första alternativ är “eldrift är miljömässigt överlägset” och “biomassa används effektivare i värme- och elproduktion än i fordon”. Dock är det inte så enkelt.
– Även en mycket framgångsrik elektrifiering skulle inte räcka till. Vi behöver biodrivmedel. Mycket kommer att hända, vi har helt kart ett spännande decennium framför oss, konstaterar han.

Under HållbarLogistik.nu fick deltagarna även lyssna till Lars Mejern Larsson (s) som berättade om regelverk kring dispensfordon och bränsle. Han nämnde bland annat att regeringen satsar 100 miljoner mer inom området, att man arbetar för att öka säkerheten på vägarna och att arbetet kring vikten på tunga fordon pågår.

När det kommer till fossilfria transporter är regeringen väl medvetna om att stora investeringar behöver göras.
– Vi har en enorm potential att utveckla framtidens bränsle i Sverige, så som biodrivmedel. Vi tycker att det är viktigt att ligga i framkant med miljövänlig transport, konstaterar han.

“Fyra grader – nio miljarder”

I takt med att befolkningen ökar stiger temperaturen. FN beräknar att vi 2030 kommer att vara 8,5 miljarder och 9,7 miljarder år 2050.
– Jag brukar prata om fyra grader – nio miljarder. För att minska klimatförändringarna måste vi bli fossilfria och använda förnyelsebara råvaror. Samtidigt blir vi så många fler som ska konsumera, dessutom fler som får bättre ekonomi. Det gör att vi måste vara mycket bättre på att använda resurserna. Tar vi ner ett träd måste vi verkligen använda alla delar för att minimera spill. Det är inte det faktum att vi blir fler som i ett direkt samband orsakar klimatförändringen, det är redan nu ett faktum, säger Maria Hollander, vd på Paper Province.

En del i detta arbete är att skapa hållbara värdekedjor.
– Genom att få olika aktörer att prata med varandra, som nu, gör att man kan få effektivare värdekedjor, säger Maria.
På så vis främjas arbetet mot ett fossilfritt samhälle. Det är just dessa anledningar som Paper Proince, VSV Frakt och Sveriges Åkeriföretag tillsammans arrangerade konferensen Hållbar Logistik.nu. Förhoppningen var att driva utvecklingen av hållbar logistik framåt genom att sätta fokus på de områden som vi anser vara avgörande för framgång – det vill säga biodrivmedel.

Bland dagens talare fans även Fredrik Söderström, vd, VSV Frakt och Lennart Cider, Volvo Group Trucks technology. Det var en bra bredd på föredragshållarna som gav en god inblick i branschen och dess potential och framtida förändringar.

Vill du veta mer om HållbarLogistik.nu, ta del av presentationsunderlag och se fler bilder? Besök då HållbarLogistik.nu

 

hallbarlogistik-webb-3

hallbarlogistik-webb-7

hallbarlogistik-webb-11

hallbarlogistik-webb-15

hallbarlogistik-webb-12