Efterlysning: Framtidens resurssmarta lösningar

Nu sökes företagare eller forskningsutövare som är intresserade av att ”pitcha” er teknologi för branschens ledande aktörer och forskningsfinansiärer, på den första delen i en nationell seminarieserie med temat ”Resurssmart industri”. Värd är Bothnia Bioindustries Cluster, som faciliteras av Piteå Science Park och RISE.

Seminariet kommer att genomföras under första kvartalet 2021 och handlar om resursoptimering i de processer som använder eller framställer termisk energi och hur vi därigenom kan frigöra biomassa för nya bioraffinaderier. Det som söks är lösningar med relativt hög teknikmognadsgrad som är realiserbara inom 0-3 år.

Ni får:

  • Möjlighet att pitcha er teknologi för branschen
  • Matchmaking med potentiella nya samverkanspartners
  • Stöttning i att hitta passande utlysningar och finansiering

Vill du veta mer om seminariet eller boka en plats för er pitch? Kontakta Ulf Westerberg som är Innovationsledare Piteå Science Park och klustersamordnare Bothnia Bioindustries Cluster:
ulf.westerberg@piteasciencepark.se
070-537 22 00

Bakgrund

Seminarieserien ”Resurssmart industri” kommer att äga rum under 2021 och arrangeras av det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation i samverkan med regionala bioekonomikluster. Syftet med seminarierna är att stärka förutsättningarna för utveckling och kommersialisering av biobaserade produkter och material genom att belysa resurssmart industri från olika perspektiv. På seminarierna lyfter vi fram behov och möjligheter för forskning och utveckling samt skapar möjligheter till nya nätverk och projektkonsortier.

Övriga samarbetspartners är Paper Province, Processum, Lubirc och Klimatledande processindustri.