Ecostrate gör guld av avfallet

Nej, det är inte en drink Marina Kristiansson har i glaset. Det är kattströ och en gnutta guld. En kombination som visar vad hennes företag Ecostrate sysslar med – att få andra att inse vilka miljömässiga och ekonomiska vinster de kan göra av sitt avfall. ”Om du kör avfallet till en tipp kostar det dig pengar. Men om du tittar på det med andra ögon och behandlar det på ett annat sätt får du en produkt – och då får du en inkomst”.

Ecostrate är ett av Paper Province nyaste medlemsföretag. Det händer mycket i företaget just nu. Deras nya och klimatsmarta kattsand som fått namnet Ecoströ ska lanseras på marknaden. Kattströet är tillverkat av överskottsmaterial från Rottneros bruk och Stora Enso i Skoghall och är ett konkret exempel på vad det går att göra av en restprodukt. I fyra-fem år har Ecostrate jobbat med produkten, med input från bland andra Paper Province.

Många fördelar

Det har visat sig att kattströet har många fördelar.

– Medan andra produkter suger upp hundra procent av sin vikt, suger Ecoströ upp 300 procent. Katten kan gå på det utan att skära tassarna, det är lätt att hantera och dammar inte. När kattströet är använt kan kattägaren lägga det på sin egen gräsmatta eller i komposten eftersom det är till hundra procent återvinningsbart.

Andra kattströprodukter på marknaden är oftast tillverkade av lera.

– De dammar, är tunga att bära och uppsugningsförmågan är sämre. För samhället är det en stor miljöbov eftersom många kattägare spolar ner kattströet i toaletten. Det bidrar till stopp i avloppsledningar och på avloppsreningsverk.

Enorma mängder deponeras

Marina Kristiansson är berg- och anläggningsingenjör i grunden och har jobbat på bland annat SMA Mineral i Filipstad som försäljningsingenjör och produktutvecklare.

– Eftersom jag var involverad i kundens process såg jag hur mycket avfall som blev kvar vid den ordinarie processen. Det är enorma mängder, material som egentligen är av stort värde. Ta bara gruvindustrin och pappersbruken, där har vi miljoner och åter miljoner ton avfall som inte tas tillvara, som bara göms undan någonstans och glöms bort. Jag vill hjälpa industrin att slippa deponera och hitta en ekonomisk och miljömässig lösning

Marinas erfarenheter och intresse för miljöfrågor ledde till beslutet att starta Ecostrate för sju år sedan. Nu har personalstyrkan utökats med kompetens från Carole Simonsson och Mats Kvassman.

Deras arbete går ut på att få in miljökunnandet och få företagen att förstå vilka vinster de kan göra.

– Det är inte att vi har ett avfall som är problemet, utan att vi hanterar det som ett avfall”

Hon fortsätter:

– Avfallet är en resurs. Av gammal vana lägger vi det på hög och bryr oss inte om det. Jag har inte stött på något material som inte gått att återanvända. Alla material har grundämnen som behövs någon annanstans. Och det är väldigt få material som är klassade som farligt avfall. Vi måste tänka om och lära oss att se vad vi kan använda det till. Den nya produkten kan till och med generera mer pengar än huvudprodukten.

Avfallet analyseras

När Ecostrate får ett uppdrag skickar de avfallet på analys. Svaren utvärderas utifrån naturvårdsverkets regler och i den rapport som tas fram redovisas vilka möjligheter som finns. De hjälper kunden att bedöma och titta på om investeringar behöver göras. Det kan exempelvis handla om att materialet är blött och behöver torkas eller att det är svårt att transportera.

– I ett sista steg hjälper vi till att hitta en slutanvändare. Hittar vi ingen tar vi inget betalt. Men hittar vi en slutanvändare som kunden tjänar på vill vi vara med och dela en bit av kakan.