Dold kod gör produkter spårbara, interaktiva och hållbara

Digimarc är en ny typ av kod som kombinerar EAN- och QR-kod i ett. Perfekt för förpackningar. Dessutom är den integrerad i designen och syns inte för blotta ögat vilket ger flera fördelar  för konsumenter, återförsäljare och varumärkesägare.

– En av fördelarna är att koden inte tar upp någon plats på förpackningen eftersom den är ”gömd”, det lämnar plats för annan typ av information, säger Anna Jonhed.

Hon är ansvarig för affärs- och försäljningsutvecklingen på Miller Graphics som nyligen klivit in som strategisk partner till det amerikanska bolaget Digimarc.

Miller Graphics är idag den enda aktören på den svenska marknaden som erbjuder sina kunder att inkludera koden i sin förpackningsdesign. Men globalt är Digimarc ingen liten aktör.

– Amerikanska Walmart och Netto-koncernen i Tyskland är två exempel inom dagligvaruhandeln som idag använder sig av den här tekniken, säger Anna Jonhed.

Autenticitet och spårbarhet

Anna Jonhed, Miller Graphics.

Genom att integrera koden i en befintlig bild på en förpackning som kan scannas av såväl butiksscannrar som vanliga mobiltelefoner öppnar Digimarc upp för ett antal användningsområden.

– Dels kan du använda den ur ett spårbarhetsperspektiv. Genom att logga var produkten odlats, förvarats och kanske förädlats skulle du som kund i butiken enkelt kunna scanna varan och kontrollera att den är till exempel närproducerad, säger Anna Jonhed.

En annan viktig aspekt är att påvisa varans autenticitet.

– Du kan lägga in koden i såväl primär-, som sekundär- och tertiärförpacknigen för att fastställa spårbarheten och autenticiteten. Och eftersom koden är osynlig kan den heller inte kopieras, vilket är möjligt med dagens EAN-koder.

Dessutom öppnar koden upp för hållbarhetslösningar.

– Som varumärkesägare kan du själv välja vilken information du vill lägga in i koden. Till exempel skulle konsumenten kunna scanna varan och se hur den ska återvinnas.

Underlättar hantering

Kodens utformning och det faktum att den kan tryckas i alla typer av bilder på hela förpackningen medför även flera fördelar ur ett användarperspektiv.

– Du slipper till exempel leta upp den specifika koden för att scanna en vara i utcheckning, det räcker att du drar förpackningen över scanningen. Det här underlättar även ur arbetsmiljöperspektiv vid inventering då du inte behöver scanna varje vara för sig utan kan ta en bild med din mobiltelefon som läser av hela hyllan på en gång.

Digimarc.

Koden integreras i en befintlig bild på en förpackning som kan scannas av såväl butiksscannrar som vanliga mobiltelefoner. Bild: Miller Graphics.

Att Miller Graphics valde att bli strategisk partner med Digimarc menar Anna Jonhed har med Miller Graphics erbjudande att göra.

– Vi ser stora möjligheter med att koppla samman den fysiska och den digitala produkten. Eftersom vi hjälper kunden med deras tryckta fysiska förpackning och även jobbar med den digitala delen genom 3D-bilder, ser vi att det här passar väldigt väl in på vad vi kan. Det blir ytterligare ett bra erbjudande till våra kunder. Spårbarhet och hållbarhet är väldigt viktiga idag och vi vill bidra på bästa sätt.

“Leder utvecklingen”

Peter Edberg är innovationsrådgivare och projektledare på Paper Province och han menar att den här typen av teknik är intressant ur flera olika aspekter.

– Miller Graphics ligger i framkant och leder utvecklingen och jag tror att vi kommer få se fler liknande innovationer de kommande åren kring bland annat spårbarhet. Att ha teknikledande medlemmar i klustret är positivt eftersom det ytterligare stärker regionens position inom förpackningar, säger han. 

Text: Anna Tjäder