Tree2Tower nätverksträff – Brandsäkerhet vid industriell träbyggnation

Den 25 mars 2022 anordnade projektet Indbygg en digital nätverksträff – Tree2Tower där brandsäkerhet står i fokus. Nätverksträffen samlar kompetens och deltagare för att kunna nätverka, lära av varandra, sprida kunskap samt ta del av det senaste inom branschen som kan komma till nytta.

Vi fick träffa Erik Wahlström från Eld & Vatten samt Carl Pettersson från RED Fire Engineers och lyfte frågeställningar kopplade till hur man kan projektera och uppföra stora träbyggnader.

Träffen hölls som en del inom det EU-finansierade projektet IndBygg vars syfte är att främja industriell träbyggnation.