“Det viktigaste är att vi jobbar tillsammans”

Att attrahera arbetskraft till den skogliga branschen är en stor utmaning. Därför är Paper Province strategiska arbete med kompetensförsörjning så viktigt.
– De här frågorna står högt på agendan hos våra medlemsföretag, säger Kristine Seger, controller och koordinator för framtidens kompetens.

Paper Province har startat nya nätverk och deltar i flera projekt och event för att främja kompetensutveckling och nätverkande inom branschen.

Under hösten 2021 startade projektet Attraktionskraft Värmland där Region Värmland, Paper Province, IUC Stål och Verkstad och Compare ingår. Projektet ska hitta nycklar som främjar attraktiva arbetsplatser i länet och arbeta för att locka fler kvinnor till mansdominerade yrken och tvärtom.

– Jag är glad för att regionen är så engagerad och att vi i klustren arbetar tillsammans. Vi har många medlemmar tillsammans och en stor chans att få till en förändring, säger Kristine Seger.

Kompetensnätverk

Paper Province har startat ett kompetensnätverk som är till för klustrets medlemmar och idag består av ett tjugotal företag.

– Vi lyfter frågor som handlar om hur vi kan locka fler tjejer att välja vår bransch, hur vi kan få kompetensen till regionen och få den att stanna kvar, säger Kristine.

Skolnätverk

Paper Province har även startat ett skolnätverk som samlar fem skolor verksamma inom skogsbranschen i Värmland och Dalarna för att utbyta erfarenheter.

– Det här nätverket är helt nystartat och vi jobbar med att sätta agendan framåt. En fråga vi lyft är marknadsföring som många tycker är svårt. Vi har hjälpt skolor att sprida information om utbildningarna som finns inom skogsbranschen och inför ansökningsperioden nu i vår hade vi inlägg i sociala medier, säger Kristine.

“Alla har samma utmaning”

Åren med pandemin har påverkat de flesta företag och för många har fokus legat på att få kärnverksamheten att gå runt. Samtidigt vittnar Kristine om en bred vilja till engagemang och förändring.

– Jag vet att kompetensfrågan är en viktig fråga och det är många som lyfter den. Det viktigaste är att vi jobbar tillsammans eftersom vi alla har samma utmaning. Det är svårt att lösa det här på egen hand.