Deras gröna teknologi är framtiden 

De kommer båda två från den fossila oljeindustrin. Nu är deras mission att slå sig in på den globala marknaden med sina produkter som ersätter fossila alternativ och till 100 procent är biobaserade och bionedbrytbara. 

Per Wiklund, grundare, och Erik Josephsson, vd, på Biobase är säkra på sin sak; deras produkter är framtiden. 

Per Wiklund, grundare.

Vi brinner för de här frågorna och har länge funderat på hur man ska kunna göra olika typer av vätskeformiga material av biokomponenter, säger Per Wiklund.  

Han är doktor i kemi och grundade startup-bolaget Biobase. Och ser man till intresset från investerare verkar de ha samma syn på framtiden som Per och Erik. 

Vi har en extremt offensiv utvecklingsplan och är mitt uppe i en kapitalisering av bolaget som verkar bli övertecknad, säger Erik Josephsson, vd. 

 Funktionella vätskor  

Det Biobase gör är att de utvecklar och säljer så kallade funktionella vätskor. Det innebär allt från smörjmedel och kylarvätska till

Erik Josephsson, vd.

hydraulolja och avfettningsmedel och så vidare. Alla typer av flytande vätska som på något sätt kan användas inom industrin.  

Det som gör bolaget unikt i världen är vätskornas ursprung. 

Allt vi producerar är biobaserat och bionedbrytbart. Vi har inget fossilt i våra produkter och idag producerar vi av råvaror från förnybara flöden, säger Per. 

Letar partners 

 Att produkterna är hållbara och biobaserade innebär dock inte att Biobase givit avkall på kvaliteten. 

Vi kommer båda från den fossila sidan och har god förståelse för marknadens höga krav på prestanda och kvalitet, vi tummar inte på kvaliteten, säger Erik 

Biobase är nya medlemmar i Paper Province och hoppas främst på att knyta kontakter och hitta samarbetspartners inom klustret. 

Just nu vill vi hitta partners inom trä- och pappersindustrin för att utveckla ett antal produktkoncept som ligger på designbordet med klara patent, säger Per.  

Bland annat handlar det om en ny typ av biokomposit. 

Vi tillför vår produkt i träet och skapar egentligen helt nya material. Genom att bli partner med oss kan du med oss utveckla produkt som kan konkurrera på världsmarknaden och öppna i helt nya segment. Ett exempel skulle kunna vara alternativ till dyrare sydländska träslag, säger Erik.