Lättviktare som klarar din last

Att använda en lastpall i papper har många fördelar. Personalen slipper tunga lyft, transportkostnaderna blir lägre och den är mycket lättare att återvinna. LitePaq i Karlstad är nya medlemmar i Paper Province och producerar sedan flera år lastpallar och specialemballage av kartong och wellpapp.

De gamla träpallarna överges nu till förmån för miljövänligare alternativ, som papperspallar. En EUR-pall av trä väger cirka 25 kilo, flisar och är svår att hålla ren från smuts och eventuella skadeinsekter. Papperspallarna klarar nästan exakt samma vikt som träpallar tack vare en speciell patenterad teknik där man förstärker kartongbenen.

Papperspallarna tål nästan lika mycket vikt som träpallarna tack vare förstärkta ben.

– Våra pallar är hygieniska och behöver inte rengöras för att passera genom olika hygienzoner hos exempelvis ett livsmedelsföretag. Eftersom pallarna som motsvarar en EUR-pall endast väger fem kilo är de även mer ergonomiska. De är dessutom hundra procent återvinningsbara, säger Tobias Gustafsson, delägare i LitePaq.

Ständig utveckling

LitePaq har funnits sedan 1995 och har sin tillverkning i gamla Zakrisdalsverken i Karlstad. De tillverkar lättpallar i fyra olika standardstorlekar och en stor mängd specialemballage som anpassas efter kundens behov.

Benen till pallarna specialtillverkas av kartong och miljövänlig plastfilm för att klara fukt.

– Att använda återvinningsbara pallar ligger i tiden. Alla arbetar för att vara miljövänliga men det ska ju inte kosta mer, säger Tobias.

De senaste åren har LitePaq byggt om maskinparken för att öka produktiviteten. Maskinerna arbetar snabbare och kräver mindre handpåläggning. Företaget har även kompletterat marknadsfokus från livsmedelsbranschen till att även innefatta industrin. Utvecklingen av nya produkter har gått av bara farten.

– Om vi gör en specialprodukt åt en kund märker vi ofta att fler kunder har nytta av den, så utvecklingen pågår hela tiden.