Delete underhåller våra värmländska bruk

Miljöserviceföretaget Delete är ny medlem i Paper Province och här passar de in bra. Kontoret i Karlstads största uppgift är nämligen att serva pappersindustrin. Som exempel, när Stora Enso Skoghall nyligen hade driftstopp hade Delete 60 man på plats som arbetade dag som natt med att bland annat rengöra deras pannor.

Delete i Karlstad består av tidigare Waterjet, de har sedan första juli, när det blev uppköpta, ingått i den rikstäckande koncernen.
– Vi är väldigt duktiga på det vi gör. Det var en av anledningarna till varför Delete köpte oss, säger Patrik Axelsson som arbetar på Delete i Karlstad.
Uppköpet påverkar dock inte själva verksamheten som bedrivits på plats sedan 1998 och arbetet flyter på som tidigare.
– Vi har våra kunder och arbetssätt och så fortsätter det att vara, säger Axelsson.
Han berättar att verksamheten i Karlstad framför allt arbetar mot pappersbruken i länet. De utför sedan länge underhållsarbeten hos samtliga bruk.
– Det är det vi byggt upp verksamheten på. Vi säkerställer att deras ledningar är fria från beläggningar och material. Vi använder högtrycksspolning som levererar 190 liter i minuten och 1 000 kilo tryck. Det är fruktansvärda krafter!

Normalt sett arbetar tolv personer på kontoret i Karlstad. Men vid brukens underhållsstopp tar de in betydligt fler resurser.
– Vid senaste underhållet på Stora Enso Skoghall var vi 60 man som jobbade dag som natt i en veckas tid, berättar Axelsson.

Utöver arbetena som Deletes karlstadskontor utför åt bruken arbetar de med vattenbilning och broentreprenad.

Läs mer på www.delete.se