Debattartikel: Gör Centralsjukhuset till ett flaggskepp för värmländskt träbyggande

Det finns mängder med fördelar med att bygga i trä. Därför vill Paper Province och en rad andra aktörer att Region Värmland ska ta första steget och visa övriga Sverige vägen när Centralsjukhuset ska byggas om.
Läs debattartikeln från Paper Province, Mellanskog, Häggmarks & Söner, Moelven, Moelven Byggmodul AB, LRF Värmland, Sustainacon Sweden AB, Nyqvists Skogs AB och Sveriges Träbyggnadskansli:

Om- och tillbyggnationen av Centralsjukhuset i Karlstad innebär en unik möjlighet för Värmland att ta en ledande position inom industriellt träbyggande. Region Värmland investerar totalt sju miljarder kronor i sitt största fastighetsprojekt någonsin. Den första etappen omfattar bland annat två nya sjukvårdsbyggnader, ett parkeringshus samt rivning och ombyggnationer av befintliga fastigheter. Vi uppmanar Region Värmland att förorda trä som byggmaterial i projektet och göra Centralsjukhuset till ett flaggskepp för värmländskt träbyggande. Det skulle bidra till en hållbar regional utveckling samt stimulera innovation och tillväxt inom det värmländska näringslivet.

Förutsättningarna är mycket goda. Sverige ligger i framkant inom industriellt träbyggande och gränserna flyttas hela tiden framåt. Värmland är ett skogslän med lång tradition och stor kunskap inom träförädling. På senare år har det skett en förnyelse med flera spännande satsningar i vår region, exempelvis produktionen av korslimmat trä i Grums som är en av Europas största och mest moderna anläggningar. Industriellt träbyggande spås ha en stor potential för framtiden, inte minst för landsbygden. Genom samarbete mellan beställare och utförare kan vi stärka Värmlands position inom detta viktiga område.

Skogsbaserad bioekonomi är högst prioriterad i Region Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering. En viktig aktör i detta arbete är företagsklustret Paper Province med drygt 110 medlemsföretag från hela den skogliga värdekedjan. Paper Province leder även EU-projektet IndBygg som ska öka kompetensen inom industriellt träbyggande och främja samarbete i branschen. Karlstads universitet har en särskild forskningsmiljö för skogsbaserad bioekonomi (Pro2BE). Här pågår bland annat forskning om korslimmat trä och universitetet ser stora möjligheter att utveckla träbyggforskningen under de närmaste åren.

Enligt förstudien Sjukhusbyggnader i trä, som släpptes av Smart Housing Småland våren 2020, är det fullt möjligt att bygga sjukhus med trästomme. Den visar att dagens trälösningar i de flesta fall uppfyller kraven kopplade till brand, ljud, vibrationer och bärförmåga i vårdbyggnader. Rapporten belyser också ett antal generella fördelar med att bygga i trä såsom minskad klimatpåverkan, ökad konkurrens, snabbt montage och flexibel utformning. Flera regioner har visat intresse för studien och det kommer att hållas uppföljande workshops under våren. Trä har en positiv inverkan på inomhusklimatet och forskning tyder på att interiört trä kan motverka stress och höja välbefinnandet. Frågan är inte om utan när vi får se ett svenskt sjukhus i trä – Region Värmland har möjligheten att ta första steget och visa vägen.

Bygg- och anläggningssektorn står för cirka 20 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Branschen har formulerat ett gemensamt mål att halvera sina utsläpp till år 2030. En del av lösningen är att bygga mer med trä, vilket är ett förnybart byggmaterial som dessutom binder koldioxid. Offentliga beställare kan påverka utvecklingen genom att premiera lösningar med låg klimatpåverkan. Ombyggnationen av Centralsjukhuset är ett gyllene tillfälle för Region Värmland att gå från ord till handling inom hållbart byggande samtidigt som man bidrar till regional utveckling och tillväxt.

Anders Bengtsson, ordförande Mellanskog SBO Södra Värmland
Benny Olsson, vd Häggmarks & Söner AB
Björn Johansson, vd Moelven Skog AB
Johan Samuelsson, vd Moelven Byggmodul AB
Patrik Olsson, ordförande LRF-Värmland
Per Andersson, vd Sustainacon Sweden AB
Pär Skinnargård, vd Nykvist Skogs AB
Sandra Sundbäck, vd Paper Province
Susanne Rudenstam, chef Sveriges Träbyggnadskansli