De satsar på jämställt ledarskap för ökad tillväxt

Här ser ni ett gäng som satsar på ökad innovations- och konkurrenskraft, som vill vara attraktiva arbetsgivare och därmed säkra kompetensförsörjningen i framtiden. Hur gör de? Jo, de vågar jobba med sina egna normer och beteenden.

Engagerade vd:ar och platschefer från åtta företag samlades hos Paper Province. Det var den första workshopen i ledarskapsprogrammet ”Inkluderande ledarskap”. Syftet är att företagen ska inkludera jämställdhet och mångfald i utvecklingsarbetet för att säkra kompetensförsörjningen och öka innovations- och konkurrenskraften i bolagen.

– Forskningen visar att 70 procent av de högutbildade är kvinnor, men det syns inte bland de anställda i vår bransch. Vi behöver rekrytera från hela befolkningen för att klara kompetensförsörjningen i framtiden. De företag som tar tag i de här frågorna kommer att se det på sista raden, säger Melinda From, processledare på Paper Province.

Ökad attraktionskraft

Genom att satsa på inkluderande ledarskap ökar attraktionskraften på arbetsmarknaden.

– Unga i dag söker ett sammanhang mer än ett arbete. Därför är det viktigt att man arbetar med jämlikhet, likabehandling och hållbarhet. Bolag som har en värdegrund som inkluderar de aspekterna kommer stå starkare i konkurrensen om den bästa arbetskraften.

Dagens utbildning följs upp med ett ledarskapsprogram med tre workshops med chefer på bolagen och mynnar ut i en strategidag under våren 2018.

 

Utbildningen är en av insatserna i Klimatsmart innovation, ett treårigt projekt finansierat av Tillväxtverket med syfte att öka innovationen i små och medelstora företag.

Konsulterna Marita Svensson och Anders Warpman från Näringslivets ledarskapsakademi håller i utbildningen. De jobbar utefter processmodellen GoGenius som fokuserar på att skapa lönsamma organisationer med hjälp av ett tydligt genus- och mångfaldsperspektiv.

Platser kvar

Är ni intresserade av att vara med? Det finns fortfarande några platser kvar. Nästa seminarietillfälle är den 11 september 2018. Anmäl dig här senast 31 augusti.

De här företagen deltar i utbildningen:

  • Cellcomb
  • Triton Valsteknik
  • Aspervall Instrument
  • Brobygrafiska
  • VSV Frakt
  • The Packaging Greenhouse
  • Marvaco
  • Valmet