De bygger koldioxidneutralt småhus i Borlänge

Villazero är ett utvecklingsprojekt som Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter och Structor Byggteknik Dalarna driver med stöd ifrån Region Dalarna. Syftet med projektet är att bygga ett koldioxidneutralt småhus i Borlänge. En unik möjlighet att lära om hur vi tillsammans kan bygga för en mer hållbar framtid.

De tre aktörerna planerar för att, under 2021, bygga ett helt koldioxidneutralt småhus. Utvecklingsprojektet syftar till att hitta framtidens mest hållbara byggtekniska lösningar samt byggmaterial. En del i studien är att utvärdera möjligheten att bygga småhus med trägrund i stället för betong, då betongen utgör en väldigt hög klimatbelastning.

Villazero ingår också i ett pilotprojekt tillsammans med SGBC (Sweden Green Building Council) där syftet är att utveckla en påbyggnadscertifiering till NollCO2 för småhus.

Klimatneutralt 2030

Gunnar Jönsson, vd Fiskarhedenvillan, säger i ett pressmeddelande:

– Jag vill att vi om tre år ska veta vilka material som har lägst belastning på klimatet och därefter byta ut våra byggmaterial till dessa mer hållbara material. Projektet är ett led i att vi som småhusleverantör ska vara klimatneutrala år 2030.

Klimatsmart byggande

Gabriella Hagman, vd Mondo arkitekter Dalarna AB:

– Vi vill satsa på de innovativa lösningar och hållbara material som i framtiden kommer att vara det självklara valet. Det är fantastiskt att vara en del av detta projekt som från start genomsyrats av framåtanda, kunskapsutbyte och den gemensamma målbilden med ett klimatsmart byggande i fokus.

Nytänk kring byggmaterial

Kristina Hansen, vd Structor Byggteknik Dalarna AB:

– I detta projekt är teknikutveckling och samverkan viktiga pusselbitar för att undersöka och hitta hållbara byggmaterialet som håller över tid. Jag vill kunna erbjuda våra kunder ett nytänk vad gäller affären och tekniken, vilket detta projekt kommer kunna ge.

Mer om projektet kan du läsa på fiskarhedenvillan.se/villazero och du kan även följa bygget på #villazero