COWI tecknar avtal med ESS

Utanför Lund byggs världens främsta forskningsanläggning för avancerad materialforskning med neutroner. Projektet kommer under många år framöver att vara ett av Sveriges största byggprojekt. COWI AB har tecknat ramavtal med ESS för detta greenfieldprojekt.  På en yta av 74 hektar nordost om Lund byggs ESS, European Spallation Source – en unik forskningsanläggning som blir världens främsta centrum för materialforskning på partikelnivå med neutroner.
Anläggningen, som kommer att drivas av minst 17 europeiska länder gemensamt och bli ett tvärvetenskapligt centrum, baseras på världens mest kraftfulla neutronkälla. Arbetet på siten förväntas börja till sommaren och upphandlingarna för den enorma anläggningen har startat. COWI AB och ESS tecknade nyligen ramavtal som banar väg för uppdrag inom projektering, management, HSE (Hälsa, Säkerhet och Miljö) och BIM (Byggnadsinformations- modellering).
”Avtalet med ESS är ett viktigt kvitto på vår erfarenhet, bredd och kompetens inom COWI”, säger Anders Rydberg, VD för COWI AB.
Han får medhåll av Jan Karlsson, avdelningschef för Byggteknik Industri inom COWI och uppdragsansvarig för ESS. ”Den här avancerade anläggningen kommer att kräva insatser från de bästa av de bästa. Med vår erfarenhet av allt från tunga industrikonstruktioner till tunnlar, laboratorier och kontor har vi ett skickligt lag till förfogande, och ser fram emot att visa vad vi kan.”
Från COWI kan spetskompetens från hela världen ställas till projektets förfogande vid behov. ESS är ett av de mest avancerade vetenskapliga infrastrukturprojekt som någonsin genomförts; i tillägg ett av de mest omfattande. Investeringen uppgår till cirka 16 miljarder SEK. 
På COWIs snabbt växande Malmökontor är även den regionala aspekten intressant för framtiden: ”För regionen är ESS det största och mest betydelsefulla som hänt. Att få vara delaktig när världens modernaste forskningsanläggning tar form känns både viktigt och utmanande”, konstaterar Jan Lövgren, chef för COWIs byggnads- och fastighetsverksamhet vid Malmökontoret och drivande i COWIs referensgrupp för ESS. Han fortsätter: ”Här i södra Sverige ser vi också den enorma utvecklingspotential för regionen som det här projektet medför. En ny stor-region växer fram längs axeln från Köpenhamn, via Malmö till Lund – med allt vad det innebär i form av nya bostäder, hotell, pendlingsmöjligheter och annan infrastruktur.”