COWI etablerar en ny division

Från oktober 2014 har COWI utökat verksamheten i Sverige med ett nytt affärsområde för projekt- och bygglednings- samt planeringstjänster. COWIs kompetenser inom området samlas i den nya divisionen Projektledning, vilket skapar en tydlighet mot marknaden. Detta är också ett led i COWI Sveriges tillväxtstrategi.  – ­För att tydliggöra COWI Sveriges multidisciplinära erbjudande samlas nu projekt- och bygglednings- samt planeringstjänsterna i en ny division, vilket gentemot marknaden tydligare belyser den kompetens som vi redan har. Självklart motiverar även COWIs kraftiga tillväxtambition inom projektledningsrelaterade tjänster att vi nu tar klivet och skapar en projektledningsdivision, säger Pär Hammarberg, VD för COWI i Sverige.
Den nya divisionen omfattar projektledningstjänster inom industri, infrastruktur och husbyggnad. Planeringstjänsterna är organiserade inom dotterbolaget COWI Management som leds av Klas Englund. Divisionen har initialt 70 medarbetare.

ORGANISATION

· Pär Hammarberg, t.f. divisionschef Projektledning
· David Möller, Malmö/Syd
· Stefan Sandberg, Stockholm/Öst
· John Lövqvist, Göteborg/Väst
· Klas Englund, rikstäckande