COWI bistår vid ombyggnation av Strängnäs Valskvarn

COWI har fått ett helhetsåtagande vid ombyggnationen av Strängnäs Valskvarn. Det innebär att de kommer att bistå Lantmännen med detaljplaneprocessen, miljötillståndsprövning samt en komplett projektorganisation till förstudie, programhandling, systemhandling, bygghandling och genomförande. 
– Det här är ett mycket spännande uppdrag där vi har satt ihop ett starkt team med kompetenser från COWIs samtliga divisioner i både Sverige och Danmark, säger Johan Arvidsson, chef för projekt- och byggledning på COWI.
Helhetsåtagandet kommer att innebära mycket arbete. Bland annat kommer man bistå i detaljplaneprocessen, miljötillståndsprövningen samt vid en komplett projektorganisation från början till slut.
Sedan 80-talet har Strängnäs Valskvarn byggts om ett antal gånger och anpassats till en ökad efterfrågan. Lantmännen Cerealia, som 2014 tog över ägandet av anläggningen, har nu ambitionen att utveckla verksamheten ytterligare. Detta genom att bidra till en ökning av den svenska spannmålsproduktionen samt att öka förädlingen av inhemska grödor.

Strängnäs Valskvarn
Kontakta Johan Arvidsson, chef för projekt- och byggledning, för mer information:
0761 26 36 51, joav@cowi.se