Connected by roots – en ny mötesplats har lanserats

I november 2022 lanserades Paper Province  Connected by roots; en helt ny arena för möten och nätverkande. – Att möjliggöra mötesplatser för samverkan är en av våra viktigaste uppgifter framåt, säger Sandra Sundbäck, Paper Province.

Efter närmare 20 år fick det etablerade konceptet Papermakers Night gå i graven och istället lämna plats åt heldagen Connected by roots.

När premiäreventet gick av stapeln den 29/11 samlades aktörer från hela värdekedjan kopplade till den skogliga bioekonomin på Karlstad CCC. Under en heldag och kväll riktades strålkastarna mot alla de som med hjälp av skogen vill bidra till omställningen mot ett fossilfritt samhälle. 

– Under Connected by roots bjöd vi in till föreläsningar, kunskapsspridning och väldigt goda förutsättningar för nätverkande från en bredd av de aktörer som finns i vårt ekosystem, säger Sandra Sundbäck.

Premiärupplagan av Connected by roots delades upp i tre olika delmoment för att skapa en mötesplats som skulle passa de flesta av medlemsföretagen.

– Jag tycker vi lyckades väldigt bra med det och jag vet att dagen var fruktsam för många av de som medverkade, säger Sandra Sundbäck.

Akademi möter näringsliv

Under dagen samlades ett stort antal forskare från Karlstads Universitet för att knyta kontakter med näringslivet under forskarseminariet “Ack Värmeland du gröna”.

Under eftermiddagen hölls en mässa där ett tjugotal medlemsföretag ställde ut och gavs en arena för att möta såväl potentiella kunder som branschkollegor.

Connected by roots syftar, precis som föregångaren Papermakers Night, till att koppla ihop aktörer som på ett sätt eller annat är knutna till skogen och dess potential. 

–  I en orolig tid behöver vi ytterligare stärka våra nätverk och träffas över gränserna för att utbyta erfarenheter och kanske hitta nya lösningar och vägar framåt, säger Sandra Sundbäck.

Lyckat kvällsevent

Dagen avslutades med kvällseventet som, utöver mingel, bjöd på ett program från scenen. Bland annat medverkade representanter från fyra medlemsföretag i den panel som diskuterade utmaningar framåt utifrån deras respektive perspektiv. Medverkade i panelen gjorde Louise Tottie från Potter Clarkson, Johan Löfberg på Triton Valsteknik, Jane Walerud från Paebbl och Lennart Eberleh från Rottneros.  Dessutom delades Paper Province Award ut och i år blev det Maria Sandberg från Karlstads Universitet som fick ta emot priset.

Huvudtalare för kvällen var professor Robin Teigland som kallats Sveriges startup-professor som inspirerade med sin föreläsning om cirkulär ekonomi.

Rekordmånga medverkade på kvällseventet Connected by roots som återkommer redan den 25 maj 2023.