Combitech är med och bygger världens första gröna gruva

Combitech har fått förtroendet att vara vägvisare i den digitala transformationen som pågår i Norrlands gruvindustri. Bland annat skapas en virtuell gruva åt LKAB som ger positiva effekter på klimat, lönsamhet och jobbtillfällen.

LKAB i Kiruna siktar högt. Deras framtida gruva ska inte bara bryta malm på djupare nivåer än i dag, den ska också vara helt koldioxidfri. En stor mängd svenska företag jobbar tillsammans för att lösa uppdraget. Bland andra Combitech, som sysselsätter 2000 personer i Norden och som har kontor i Karlstad med 30 anställda.

Combitechs roll i det stora projektet involverar personal från hela Sverige och går ut på att leda de digitala delarna av omställningsresan.

– Vi brukar kalla det för Sverige AB. För det är så många spelare från många företag som jobbar som en enhet för att ro det här i hamn, säger Björn Nord, som är eftermarknadschef på Combitech.

– Tekniken för att lyckas finns redan, men det krävs sammanlagda muskler för att kunna skapa lösningarna där vi använder den på bästa sätt. Vi gör det här tillsammans med industrin för att klara klimatomställningen, säger kollegan Annelie Karlsson, affärs- och verksamhetsutvecklare.

Samverkan involverar inte bara företag över hela värdekedjan utan också offentliga aktörer och finansiärer, forskningsinstitut och universitet.

Bild från LKAB:s verksamhet. Foto: SUM

”Digitaliseringen gör enorm skillnad”

Projektet och industrisamarbetet startade 2018. Det går under namnet SUM, Sustainable Underground Mining, och ska gå i mål 2030. På frågan hur stor roll som teknik och digitalisering har i arbetet med att skapa en ny världsstandard för gruvdrift så är det korta svaret ”enorm”.

– Framtidens gruva är digitaliserad, autonom och koldioxidfri. Combitech bidrar med kompetens och erfarenhet av att knyta ihop autonoma processer och människor genom så kallade digitala ekosystem, säger Björn.

Att Combitech fått ett så stort förtroende i satsningen tror Björn och Annelie beror på bevisad erfarenhet och referenser från andra industriella storsatsningar. Combitech har bland annat lett digitaliseringen av Saab Gripen, ett av Sveriges största digitaliseringsprojekt någonsin.

En virtuell gruva

Combitech projektleder arbetet med att skapa en virtuell gruva. Simuleringar och tester ska kunna genomföras utan att behöva störa den verkliga gruvdriften.

LKAB har också skapat en plattform för att samla in data från de många system som finns i gruvan och Combitech har hjälpt till att kravställa och utveckla den miljön.

– Vårt uppdrag ger ringar på vattnet lokalt. Det innebär möjligheter för våra leverantörer och skapar attraktionskraft. Exempelvis kommer vår ägare, försvars- och säkerhetskoncernen Saab, att etablera kontor här inom kort, vilket genererar ny kompetens och jobbtillfällen här i regionen och inom Paper Province, berättar Annelie.

Läs gärna mer om SUM-projektet här: https://www.combitech.se/nyheter-inspiration/stories/integrerade-system-som-stodjer-arbetet-i-gruvan/

 

Combitech välkomnar nya talanger som behövs framåt, inte minst i samband med att ägaren Saab snart etablerar ett nytt kontor i närheten av Combitechs lokaler i Karlstad.