Climate smart cities challenge

Nu kan du som företag bidra till att lösa samhällets och klimatets utmaningar i Colombia, Uganda, Storbritannien och Brasilien.

Mer än hälften av världens befolkning bor i städer; städer som är våra globala ekonomiska motorer inom teknik och policyutveckling. Städer där innovation sker.

Climate Smart Cities Challenge är en öppen innovationstävling för att identifiera klimatsmarta lösningar för att minska klimatpåverkan i fyra utvalda städer: Bogotá, Bristol, Curitiba och Makindye, samtidigt som de skapar en bättre framtid för alla.

Upp till 80 finalister (ca 20 per stad) kommer att väljas ut i januari 2022 för att arbeta nära dessa fyra städer, lära sig mer om deras utmaningar, samarbeta om lösningar och slutligen bilda team för att demonstrera lösningar i verkliga miljöer. De vinnande teamen kommer att dela på 400 000 euro för att dra nytta av ytterligare investeringar och bygga för att demonstrera system 2023.

Alla ansökningar till Climate Smart Cities Challenge måste lämnas in senast kl. 17:00 (UTC) 5 januari 2022.

Läs mer och anmäl ditt bidrag här: climatesmart.citieschallenge.org

Arrangörer är tävlingen är Viable Cities, ABB, Scania, Smart City Sweden, UN Habitat, Energimyndigheten, Vinnova med flera.