CLEANFLOW OCH VALMET LEVERERAR UNIKT FILTER TILL JAPANSK MASSAFABRIK

Med keramisk filtreringsteknik hämtad från öltillverkning kan svenska Cleanflow mycket väl revolutionera rening av grönlut och vitlut. Företaget har utvecklat ett filter som kan hjälpa sulfatmassafabriker spara miljontals kronor årligen. Nu har företaget sålt sin andra anläggning till ett japanskt pappersföretag.

I Forshaga Svets & Smides lokaler växer en konstruktion av rör, ställdon, kompressorer och pumpar fram i en dimma av svetsrök. Näsan sticker av bränt järn. Rondellgnistorna yr och mitt i den fyra meter höga och två meter breda konstruktionen reser sig sex grova vertikla rör som innehåller filtrets aktiva komponenter. Varje svetsfog måste bli perfekt, snart kommer köparen på besök och då ska hela konstruktionen provtryckas.

ONT OM REFERENSER

Än så länge har företaget haft ont om referenser. Den första och enda kommersiella anläggningen har varit i drift i tre år i en svensk fabrik. Under första året sparade kunden närmare tio miljoner kronor tack vare en ökad massaproduktion och minskad förbrukning av kemikalier, så filtret fungerar, det vet man säkert. Nu har även ett japanskt företag insett vinsterna och beställt en anläggning tre gånger större än den första. Uppstart av anläggningen beräknas till juli i år.
– Det är otroligt roligt. Vi är så glada över att få förtroende från ett internationellt bolag och det är en bekräftelse på att tekniken är eftertraktad, berättar Lennart Källén, vd på Cleanflow i Karlstad. Han räknar med att det finns cirka 400 sulfatmassafabriker runt om i världen som är potentiella kunder, så marknaden är omfattande.

Lutfilter

Filtret är en patenterad konstruktion av rör, slangar, ställdon och kompressorer.

MASSAFABRIKENS NJURE

Cleanflows utrustning ger bättre ekonomi, miljö och kvalitet på slutprodukten än konventionell teknik.
– Filtret är som sulfatmassafabrikens njure. Traditionella reningsmetoder klarar inte att plocka ut allt skräp ur luten, vilket kan proppa igen indunstningsanläggningen och öka förbrukningen av kemikalier. Vårt filter gör att luten blir helt fri från slam, vilket gör att produktionen ökar, kemikaleiförbrukningen minskar och massan blir renare, berättar Lennart Källén, vd på Cleanflow i Karlstad.

Lennart Källén och Lennart Börjesson diskuterar detaljerna i Cleanflows filterlösning för grönlut och vitlut

Lennart Källén och Lennart Börjesson diskuterar detaljerna i Cleanflows filterlösning för grönlut och vitlut

SVETTAS REN LUT

Själva filtreringen sker genom stavar av ett poröst keramiskt material som har porer i storleksordningen tusendels millimeter. Lut leds genom filtret och med hjälp av ett tryck inifrån kan slampartiklar avskiljas med 100 procents effektivitet. Den rena luten ”svettas” ut genom filtret medan slampartiklarna blir kvar inne i filtret. En liknande teknik används i livsmedels- och öltillverkning. Idén att använda tekniken inom massatillverkning kommer ursprungligen från Mikael Lindström, som är professor på KTH. Det svåra är att kontinuerligt rena filtret så det inte proppas igen. Men exakt hur det går till vill Cleanflow inte avslöja.

SAMARBETE MED VALMET

Filtret kan enkelt kopplas in i en befintlig anläggning, i stort sett utan ombyggnad. Dessutom kan det byggas i moduler, så när fabriken växer kan filtret byggas ut med fler moduler. Med små modifieringar kan filtret även användas för att rena vitlut, vilket har väckt Valmets intresse.
– Valmet har startat ett samarbete med Cleanflow eftersom den här tekniken är till stor nytta för våra kunder inom massa- och pappersindustrin, säger Hans Olsson, Director of Sales på Valmet.

OM CLEANFLOW AB

Ett svenskt företag med säte i Karlstad som utvecklat en ny metod för effektivare rening av grönlut och vitlut i sulfatfabriker.