Citec förvärvar teknikkonsultföretaget TGB

Citec Group Oy Ab har förvärvat TGB (Technisches Gemeinschaftsbüro GmbH) av Siemens AG. TGB är ett ledande ingenjörsföretag inom järnvägsfordons- och flygindustrin, och är specialiserat på bland annat teknisk planering av interiörer. TGB erbjuder också konsulttjänster för standardisering till den tyska järnvägsstandardiseringskommittén(”FSF”).  Företaget arbetar inom tre affärsområden: Standardisering, Flyg & Interiör samt Spårbundna fordon. TGB har sitt huvudkontor i Kassel i Tyskland och sysselsätter 80 personer. TGB grundades 1922 och företagets årliga omsättning uppgår till ungefär 7 miljoner euro.
För närvarande arbetar cirka 40 TGB-experter med tekniska planerings- och konsultationstjänster för Siemens spårvagnsverksamhet. Till exempel så är TGB:s experter aktivt involverade i tekniska projekt som rör mekaniska komponenter för lok, spårvagnar, kollektivtrafikfordon och höghastighetståg. Företaget är certifierat enligt ISO 9001-kvalitetssystemet.
– Jag är mycket glad över avtalet, eftersom det väsentligt stärker Citecs närvaro och kapacitet i Tyskland. Citec får ett bra kompetenstillskott från TGB som med sin gedigna tekniska expertis och planeringserfarenhet från den spårbundna fordonsindustrin gör att vi kan betjäna även andra kunder, förutom Siemens. Vi kommer också att använda TGB:s nuvarande tekniska kompetens i andra kundprojekt”, säger Martin Strand, VD för Citec.
”Citecs och TGB:s verksamhet passar mycket väl ihop. Vårt mål var att hitta en ny ansvarsfull ägare i samband med optimeringen av vår tekniska planeringskapacitet. Jag är övertygad om att Citec kommer att fortsätta utveckla TGB:s affärsverksamhet i Kassel på ett framgångsrikt sätt”, säger Dr. Jürgen Wilder, VD för affärsenheten High Speed and Commuter, Siemens AG. TGB stärker Citecs position och kommer att spela en viktig roll i den framtida uppbyggnaden av Citecs affärsverksamhet gentemot för energi-, process- och tillverkningsindustrin i Tyskland. Dr Dirk Kämmerer fortsätter i sin nuvarande roll som VD för TGB.
”Vi är glada för att smälta samman med en stor och snabbt växande partner. Nya utvecklingsmöjligheter inom tillväxtbranscher som energi är mycket intressanta för oss, och vi är därför fullt fokuserade på att stärka Citecs ställning på den tyska marknaden för teknisk planering”, säger Dr Dirk Kämmerer, VD för TGB.
Citec erbjuder avancerade helhetslösningar inom teknisk planering och informationshantering för bland annat energiindustrin. Antalet anställda på Citec är för närvarande ca 1100 och omsättningen 2013 var cirka 70 miljoner euro. Citec har sitt huvudkontor i Vasa, Finland, med övriga kontor i Finland, Sverige, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Ryssland, Indien och Singapore.
Se även www.citec.com
TGB, Technisches Gemeinschaftsbüro GmbH, är ett ledande ingenjörsföretag inom järnvägsfordons- och flygindustrin, och är specialiserat på teknisk planering av interiörer. TGB erbjuder också konsulttjänster för standardisering till den tyska järnvägsstandardiseringskommittén(”FSF”). Företaget är verksamt inom tre affärsområden: Standardisering, Flyg & Interiör samt Spårbundna fordon. Företaget har sitt huvudkontor i Kassel, Tyskland, och är ett helägt dotterbolag till Siemens AG.
Se även www.tgb-kassel.de
Siemens’ Rail Systems division, som finns i Berlin, Tyskland, är en internationell, ledande leverantör av spårbundna fordon samt tillhörande tjänster. Siemens erbjuder järnvägsvagnar, tunnelbanevagnar samt lok till spårvagnar och lätta spårfordon. Divisionen kombinerar sin kompetens inom områdena lokal-, fjärrtrafik och tung transport och erbjuder miljövänliga, effektiva och tillförlitliga järnvägsfordon, som används i mer än 40 länder.
Se även www.siemens.com/rail-systems