Cirkulär ekonomi och testbäddar är viktiga för en hållbar utveckling

Arbetet mot ett fossilfritt samhälle har påbörjats. Två viktiga vägar mot målet är återanvändning av befintliga produkter och innovation av nya produkter och tjänster. Under gårdagens Papermakers Light bjöds det på inblickar i båda dessa områden och mycket mer – allt med koppling till skogen och dess värde. Under kvällen tillkännagavs också årets vinnare av Paper Province Award.

I går gick Paper Province första Papermakers Light av stapeln. Ett digitalt evenemang med fokus på skoglig bioekonomi. Bland talarna fanns Matilda Jarbin, hållbarhetschef på GIAB. Det är ett spännande företag som kan agera gott exempel på nytänk som främjar den hållbara utvecklingen.

Allt började med en idé om att starta en ”Blocket-sida” för företag, där de skulle kunna sälja saker, likt den för privatpersoner. Idén mötte motstånd och ebbade istället ut till ett företag som tar vara på företags skadade produkter och ger dem nytt liv.

Det kan handla om allt från kläder och möbler till mobiltelefoner och gräsklippare. Produkterna samlas in och gås igenom. Ibland repareras de, ibland separeras de. I grund och botten handlar det om en affärsmodell baserad på cirkulär ekonomi.

– I sin helhet handlar cirkulär ekonomi om att frikoppla ekonomisk tillväxt från negativ klimat- och miljöpåverkan, sade Matilda.

Vilket GIAB:s tillväxt och utveckling är ett gott exempel på.

– Till skillnad från en linjär affärsmodell, där utsläppen ökar i takt med en ökad omsättning, har vi en positiv klimat- och miljöpåverkan för varje intjänad krona.

”Samverkan är ett vinnande koncept”

I strävan mot ett hållbart samhälle behöver vi inte bara bli bättre på att återvinna befintliga produkter, vi behöver också lära oss att ta fram nya som kan ersätta miljöskadliga produkter. Ett sätt att göra det på är genom testbäddar som finns till just för att utveckla och testa idéer och produkter.

Paper Province är med och driver utvecklingen av tre testbäddar i Värmland: The Wood Region (3D-tryck i biokomposit), FFLAM (fossilfria laminat) och LignoCity (utveckling av lignin). Dessa fick skina lite extra under Papermakers Light.

Paper Province fick även möjlighet att lyfta de 110 klustermedlemmarna och bjöd bland annat på en inblick i de nya medlemsföretagen BVT Sweden och BioSorbe.

– Vi utvecklar ventiler till kraft- och processindustrin och har vår största marknad i Skandinavien, men vi växer så det knakar, sade Sören Viktorsson, BVT och fortsatte:

– Vi valde att bli medlemmar för att vi såg att det finns en samverkan mellan företag och det är ett vinnande koncept även för oss. I Paper Province finns företag som både är våra partners och våra kunder, så vi kunde se att det är rätt gäng att hänga med.

UMV vann Paper Province Award

Papermakers Light bjöd på ett fullspäckat program där även Skogsindustriernas nya vd Viveka Beckman fick möjlighet att presentera sig och verksamheten. Deltagarna fick även höra Lars Järnström, från Karlstads universitet, berätta om Forskarskolan Vipp (Värdeskapande i fiberbaserade processer och produkter) som drivs av Karlstads universitet.

En av höjdpunkterna var tillkännagivandet av vinnarna av Paper Province Award som gick till UMV för deras utvecklingsarbete inom hållbar ytbehandlingsteknik.

På plats fanns Håkan Karlsson och Per Emilsson för att ta emot utmärkelsen och en check på 25 000 kronor.

– Det är jätteroligt att vi får ett erkännande för alla år av hårt arbete. Jag vill tacka all personal, ägare och styrelse, sade Håkan.

– Det har varit väldigt spännande att arbeta med alla projekt som vi har haft tillsammans med Paper Province. Projekten samlar många aktörer, såsom pappers- och kartongproducenter, leverantörer och maskinbyggare, sade Per Emilsson.

Full motivering till priset: För sitt världsledande och långa utvecklingsarbete inom hållbar ytbehandlingsteknik i nära samarbete med kunder, akademin och andra partners tilldelas UMV Coating Systems Paper Province Award 2020. Med egna innovationer och sitt oförtröttliga intresse för utveckling och samarbete visar UMV hur man står pall för förändringar och vänder dem till framgång. UMV delar med sig av sitt kunnande och engagemang samt sin pilotanläggning i samarbetsprojekt för att utveckla nya hållbara produkter som leder vägen till biobaserade och bionedbrytbara förpackningslösningar. Två personer på UMV har varit nyckelspelare under lång tid för att nå hit: Håkan Karlsson och Per Emilsson.

 

Image

Malin Hildén

Kommunikatör


+46 (0)70 219 08 98
malin.hilden@paperprovince.com