Cellfion tillverkar biobaserade membran av nanocellulosa

Cellfion är startupbolaget som tillverkar membran av nanocellulosa. Deras mål är att vara med och bidra till den gröna omställningen. De biobaserade membranen kan till exempel användas i storskaliga batterier eller inom produktion av grön vätgas.

Cellfion har bara funnits i ett halvår men har redan gått från två till åtta medarbetare. Innan sommaren ska ytterligare fem personer in i bolaget enligt planen.

– Alla vi som jobbar i företaget vill göra skillnad. Vi vill inte att fossilbaserade material driver omställningen. Vi  är det första bolaget som kommersialiserar ett biobaserat

membran för elektrokemiska energiapplikationer, säger Liam Hardey, Vd på Cellfion.

Skogsbaserat membran

De har genom forskning tagit fram ett så kallat jonselektivt membran, ett membran som bara släpper igenom vissa typer av molekyler.

Liam Hardey, vd Cellfion.

Cellfion riktar primärt in sig mot två parallella marknader. Dels mot produktion av vätgas där membranet kan användas för att separera vätemolekyler, dels inom produktion av större typer av batterier, så kallade redox flödesbatterier.

– Den typen av batteri används för att till exempel kopplas upp mot elnätet för att möjliggöra lagring av förnybar energi.

En del av en snabbväxande marknad

De flödesbatterier som är marknadsledande idag är fossilt baserade och Cellfion har därför valt att rikta sig till de aktörer på marknaden som producerar organiska flödesbatterier.

Redox flödesbatteri.

– Det är en väldigt ung marknad som växer väldigt fort. De flesta bolag befinner sig, liksom oss, i ett uppstartsskede.

Och bolaget har redan fått positiva reaktioner från marknaden.

– Vi ser ett stort behov av bättre presterande membran som dessutom när biobaserade, säger vd Liam Hardey.

Nanocellulosa ger anpassningsbart material

– Eftersom vårt membran är baserat på cellulosa kan vi i princip ge det vilka egenskaper som helst. Det innebär att vi kan anpassa oss helt efter våra kunders behov.

Cellfion är nya medlemmar i Paper Province och ser nätverkande och kunskapsutbyte som en stor del av anledning till att de ville gå med.

Bränslecell.

– Klustret känns väldigt relevant för oss eftersom vi är i en uppskalningsprocess och vill träffa både nya kunder och andra som gjort en liknande resa som oss.

Cellfion ska det närmsta året ta fram en konkret plan för hur uppskalningen av företaget ska gå till parallellt som de fram till sommaren kommer arbeta med att bygga ett labb.

– Vi letar just nu efter utvecklingspartners eftersom vi vill utveckla vår teknik ännu mer och ta produkten till nästa steg, säger Liam Hardey.