Cellfion planerar världens första anläggning för produktion av biobaserade och PFAS-fria membran

Paper Province medlemsföretag Cellfion siktar på framtida milstolpar inom industrin för ren energi: Byggandet av världens första produktionsanläggning för biobaserade, PFAS-fria membran och lanseringen av första generationens membran.

Som ett banbrytande steg mot mer hållbar tillverkning tillkännager Cellfion nu sina planer på att bygga världens första anläggning dedikerad till produktion av biobaserade, PFAS-fria membran. Målen är att etablera en pilotlinje i industriell skala och att underlätta försäljningen av produkter i kommersiella volymer, skriver Cellfion i ett pressmeddelande.

Cellfions biobaserade membran

Produktionslinjen kommer att fungera som en viktig milstolpe och bana väg för byggandet av Cellfions fabrik under de kommande åren.

– Cellfions cellulosabaserade fluorfria membran öppnar ett nytt kapitel inom området protonledande membran. Baserat på lovande elektriska egenskaper har nästa utvecklingssteg, inklusive bränslecellstester, definierats för att snabbt nå tillförlitliga och reproducerbara membran och MEA – membrane electrode assembly, säger Dr. Albert Hammerschmidt, före detta direktör för bränslecellsutveckling på Siemens Energy.

Driver övergången till grön energi

Jonselektiva membran är centrala komponenter som driver övergången till grön energi genom applikationer som PEM-bränsleceller, elektrolysörer och storskaliga batteriteknologier som flödesbatterier. De spelar en avgörande roll och påverkar drifteffektiviteten och livslängden för dessa energilösningar och håller därmed nyckeln till framtiden för väte- och batteriindustrin. De potentiella tillämpningarna för dessa jonselektiva membran sträcker sig bortom energisektorn och omfattar områden som vatten- och luftfiltrering, vilket öppnar upp ett brett spektrum av möjligheter.

Den rådande utmaningen som dagens membranteknologi ställs inför härstammar främst från deras beroende av skadliga kemikalier, med samlingsnamnet PFAS. Med Europeiska unionen redo att fasa ut dessa ämnen under de kommande åren, står industrin inför potentiella störningar om inte nya, hållbara alternativ dyker upp för att ersätta det nuvarande status quo. Cellfions banbrytande lösning fokuserar på att använda cellulosa utvunnen från träd. Detta tillvägagångssätt erbjuder inte bara ett miljömässigt ansvarsfullt substitut utan presenterar också en mer skalbar, ekonomiskt lönsam och anpassningsbar lösning för att möta branschens föränderliga behov.

Det kommande förbudet mot PFAS-material i kombination med bristen på kommersiellt tillgängliga membran har drivit på företagets utveckling och kommer att se företaget släppa sina första generationens produkter redan 2024, efter en framgångsrik aktieinjektion och etablering av pilotanläggningen.

Om Cellfion

Cellfion etablerades 2021 som ett resultat av över ett decenniums forskning bedriven vid KTH och Linköpings universitet. Företaget är dedikerat till att utveckla området för elektrokemiska energitillämpningar genom utveckling och produktion av innovativa PFAS-fria, biobaserade membran och dispersioner av nanopartiklar. Det växande teamet består för närvarande av 11 hängivna personer med stöd av en styrelse och investerare med lång branscherfarenhet. Nuvarande investerare är bland andra Voima Ventures, Almi Green Tech, Klimatet Invest, LiU Invest & KTH Holding, och den privata investeraren Hans Hentzell.

Läs också

Cellfion tillverkar biobaserade membran av nanocellulosa >

Startupföretag får 14 miljoner för att vidareutveckla membran av cellulosa >