Sökresultat

Du har sökt på: ""

40 möjligheter till finansiering för regional utveckling och hållbarhet

4 oktober, 2022

Nu finns det snart över 40 möjligheter att söka EU-finansiering för projekt som verkar för regional utveckling och hållbarhet. Pengarna går att söka från 17 november, men redan nu ligger all information ute så ni som projekt kan förbereda er. Projekten kan jobba med allt ifrån smarta energisystem och bredband till kompetensförsörjning, innovation och forskning….

Läs mer

Utlysning: Laddning för allmänheten – publik laddinfrastruktur

28 september, 2022

Vill du satsa på fossilfri framtidsteknik genom att bygga laddstationer för allmänheten? Då kan du få ekonomiskt stöd via Klimatklivet. Skicka in ditt anbud senast den 7 oktober. Klimatklivet är ett investeringsstöd som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Det kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela…

Läs mer

Utlysning: Möjliggörande teknologier och processer för biobaserade produkter

21 september, 2022

BioInnovation finansierar i denna utlysning projekt som tar fram nya eller vidareutvecklar processer för en cirkulär bioekonomi. Målet är att projekten ska skapa förutsättningar för en ökad mängd biobaserade produkter på marknaden och ett effektivt nyttjande av bioråvaran. Framställning av konkurrenskraftiga produkter från bioråvara förutsätter utveckling av nya och befintliga processer. Höga produktionskostnader med existerande…

Läs mer

Utlysning: Sök stöd för samarbetsprojekt i det europeiska partnerskapet CETPartnership

15 september, 2022

Nu kan du bidra till den globala energi- och klimatomställningen i internationella samarbetsprojekt. CETPartnership är ett nytt internationellt partnerskapsprogram där du som svenskt företag, offentlig aktör eller organisation kan söka finansiering för projekt som sker i samarbete med minst två andra länder. Nu välkomnar Energimyndigheten ansökningar i partnerskapets första utlysning. Partnerskapet Clean Energy Transition är…

Läs mer

Möjlighet för företag som jobbar med framtidens livsmedel

5 juli, 2022

Nu finns en möjlighet för företag som jobbar med framtidens livsmedel att bli en del av ett acceleratorprogram som hjälper er att växa och utvecklas. Det är projektet BioeconomyVentures som söker EU-baserade små och medelstora företag som helt kostnadsfritt ges möjlighet att delta i programmet som bland annat innebär utbildningar, nätverkande, matchning mellan företag och…

Läs mer

Utlysning: Innovativa Impact Startups

9 juni, 2022

Är ni ett nystartat innovativt aktiebolag vars affärserbjudande syftar till att skapa mätbara positiva effekter på någon av de globala samhällsutmaningarna? Då kan Vinnovas erbjudande Innovativa Impact Startups höst 2022 vara något för er. Ni kan ansöka om ni är ett litet nystartat aktiebolag som är yngre än fem år, har en årsomsättning lägre än…

Läs mer

Utlysning: Cirkularitet i industriell produktion

30 maj, 2022

Produktion2030 finansierar projekt som utvecklar och testar nya tekniska lösningar i svensk tillverkningsindustri. Nu är ansökningsperioden öppen för att söka finansiering i Produktion2030:s 16:e utlysning: cirkularitet i industriell produktion. Ansökningsperioden öppnade den 18 maj och är öppen till den första september 2022. Den globala tillverkningsindustrin genomgår en omfattande omställning för att möta hållbarhetsmål och minska industrins…

Läs mer

Utlysning: Småföretags digitala utveckling

13 maj, 2022

Vill du vara med och vidareutveckla och testa metoder, arbetssätt och verktyg för att öka småföretagens digitala säkerhet? Nu kan innovations- och företagsfrämjande organisationer söka finansiering genom Tillväxtverket för att driva utvecklings­projekt för att stärka företagens affärsstrategiska arbete för en säker digitalisering. Projektägare ges samtidigt en möjlighet att söka pengar för kompetensutveckling av egen personal….

Läs mer

Industriklivet: forsknings- och innovationsprojekt

10 maj, 2022

Nu kan du få bidrag inom Industriklivet för forskning och innovation i syfte att minska växthusgasutsläpp från industrins processer eller uppnå negativa växthusgasutsläpp. Utlysningen är öppen under två perioder per år. I denna utlysning välkomnas ansökningar för forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till en eller flera av nedanstående områden: att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser…

Läs mer

Utlysning från Energimyndigheten: Har du en affärsidé som bidrar till ett biobaserat och hållbart samhälle?

21 mars, 2022

I den här utlysningen ger Energimyndigheten stöd till projekt som har potential att accelerera energi- och klimatomställningen genom biobaserade koncept. Ansökningar som tar fram beslutsunderlag för en framtida kommersialisering är välkomna att söka. Varje ansökan kan beviljas maximalt 1 miljon kronor i stöd och utlysningen omfattar cirka 15 miljoner kronor totalt. Projektet får vara maximalt…

Läs mer