Sökresultat

Du har sökt på: ""

Moelven utmanar innovatörer att hitta hållbar förpackning för träpaneler

19 september, 2023

I strävan mot att årligen sänka koldioxidutsläppen med fem procent är Moelven först i Sverige att söka en hållbar lösning genom ett internationellt hackathon-koncept. De uppmanar nu startup-bolag, företag, forskare att föreslå en smart förpackningslösning till sina interiörpaneler. Moelven är ett av Nordens ledande träindustriföretag. Bland deras produkter finns bland annat träpaneler för inomhusbruk som…

Läs mer

Utlysning: utvecklingen av framtidens resilienta och fossilfria transportsystem

7 juni, 2023

Vilka är riskerna och möjligheterna med omställningen till fossilfria transportsystem? Nu kan du söka stöd via Energimyndigheten för projekt som bidrar med ökad kunskap och innovativa lösningar för att göra framtidens transportsystem hållbara och resilienta. Transportsystemet står inför en stor utmaning. För att minska utsläppen av koldioxid och andra klimatpåverkande ämnen måste systemet ställas om,…

Läs mer

Utlysning: Stöd för projekt inom Industrins energi- och klimatomställning och Industriklivet

22 mars, 2023

Har du ett forskningsprojekt som kan bidra till industrins energi- och klimatomställning? Genom Energimyndigheten kan du söka stöd för projekt som minskar utsläpp av växthusgaser och/eller bidrar till en mer effektiv energi- och resursanvändning. Energimyndigheten välkomnar ansökningar för forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till ett eller flera av nedanstående områden: Nettonollutsläpp från industrins processer. Negativa…

Läs mer

Utlysning: Utveckling inom regionala elektrifieringspiloter

20 mars, 2023

Nu kan aktörer som redan har fått stöd för uppförandet av ladd- eller tankstationer inom de regionala elektrifieringspiloter söka kompletterande stöd för experimentell utveckling under genomförandet av piloterna. Projektet ska på ett tydligt sätt bidra till elektrifiering av tunga transporter och koppla till publik laddinfrastruktur eller tankning för vätgas. Det här kan du söka stöd…

Läs mer

Utlysning: Kemi från biobaserad råvara

7 mars, 2023

BioInnovation vill med denna utlysning främja projekt som utvecklar processer för framställning av biobaserade plattformskemikalier och/eller specialkemikalier och deras vidare förädling i en värdekedja. Projekten bör bygga på en idé som redan validerats i laboratorium eller liten pilotskala. Många kemiindustrier använder idag fossila råvaror, och kemiindustrins produktionsvolymer förutspås öka. Samtidigt utgör andelen biobaserad råvara endast…

Läs mer

Region Värmland lanserar nytt stöd till småföretagare

10 januari, 2023

Under 2023 har små företag i hela Värmland möjlighet att ansöka om ett nytt och brett stöd. Den så kallade småföretagschecken är till för företag som vill växa och har behov av att möta nya förutsättningar. För att stötta företag med utvecklingsbehov har Region Värmland tagit fram en småföretagscheck som omfattar investeringar i externa tjänster…

Läs mer

Utlysning: Innovativa lösningar för energi- och klimatomställningen

13 december, 2022

Du som har en innovativ lösning, produkt eller tjänst, som tar sikte på energi- och klimatomställningen, är välkommen att söka stöd hos Energimyndigheten. Utlysningen riktar sig till större pilot- och demonstrationsprojekt. De stödberättigade kostnaderna i projektet måste minst vara sju miljoner kronor. Projektet ska huvudsakligen avse experimentell utveckling. Tre kategorier Projekt ska vara inom något av…

Läs mer

40 möjligheter till finansiering för regional utveckling och hållbarhet

4 oktober, 2022

Nu finns det snart över 40 möjligheter att söka EU-finansiering för projekt som verkar för regional utveckling och hållbarhet. Pengarna går att söka från 17 november, men redan nu ligger all information ute så ni som projekt kan förbereda er. Projekten kan jobba med allt ifrån smarta energisystem och bredband till kompetensförsörjning, innovation och forskning….

Läs mer

Utlysning: Laddning för allmänheten – publik laddinfrastruktur

28 september, 2022

Vill du satsa på fossilfri framtidsteknik genom att bygga laddstationer för allmänheten? Då kan du få ekonomiskt stöd via Klimatklivet. Skicka in ditt anbud senast den 7 oktober. Klimatklivet är ett investeringsstöd som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Det kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela…

Läs mer

Utlysning: Möjliggörande teknologier och processer för biobaserade produkter

21 september, 2022

BioInnovation finansierar i denna utlysning projekt som tar fram nya eller vidareutvecklar processer för en cirkulär bioekonomi. Målet är att projekten ska skapa förutsättningar för en ökad mängd biobaserade produkter på marknaden och ett effektivt nyttjande av bioråvaran. Framställning av konkurrenskraftiga produkter från bioråvara förutsätter utveckling av nya och befintliga processer. Höga produktionskostnader med existerande…

Läs mer