Sökresultat

Du har sökt på: ""

Möjlighet för företag som jobbar med framtidens livsmedel

5 juli, 2022

Nu finns en möjlighet för företag som jobbar med framtidens livsmedel att bli en del av ett acceleratorprogram som hjälper er att växa och utvecklas. Det är projektet BioeconomyVentures som söker EU-baserade små och medelstora företag som helt kostnadsfritt ges möjlighet att delta i programmet som bland annat innebär utbildningar, nätverkande, matchning mellan företag och…

Läs mer

Utlysning: Innovativa Impact Startups

9 juni, 2022

Är ni ett nystartat innovativt aktiebolag vars affärserbjudande syftar till att skapa mätbara positiva effekter på någon av de globala samhällsutmaningarna? Då kan Vinnovas erbjudande Innovativa Impact Startups höst 2022 vara något för er. Ni kan ansöka om ni är ett litet nystartat aktiebolag som är yngre än fem år, har en årsomsättning lägre än…

Läs mer

Utlysning: Cirkularitet i industriell produktion

30 maj, 2022

Produktion2030 finansierar projekt som utvecklar och testar nya tekniska lösningar i svensk tillverkningsindustri. Nu är ansökningsperioden öppen för att söka finansiering i Produktion2030:s 16:e utlysning: cirkularitet i industriell produktion. Ansökningsperioden öppnade den 18 maj och är öppen till den första september 2022. Den globala tillverkningsindustrin genomgår en omfattande omställning för att möta hållbarhetsmål och minska industrins…

Läs mer

Utlysning: Småföretags digitala utveckling

13 maj, 2022

Vill du vara med och vidareutveckla och testa metoder, arbetssätt och verktyg för att öka småföretagens digitala säkerhet? Nu kan innovations- och företagsfrämjande organisationer söka finansiering genom Tillväxtverket för att driva utvecklings­projekt för att stärka företagens affärsstrategiska arbete för en säker digitalisering. Projektägare ges samtidigt en möjlighet att söka pengar för kompetensutveckling av egen personal….

Läs mer

Industriklivet: forsknings- och innovationsprojekt

10 maj, 2022

Nu kan du få bidrag inom Industriklivet för forskning och innovation i syfte att minska växthusgasutsläpp från industrins processer eller uppnå negativa växthusgasutsläpp. Utlysningen är öppen under två perioder per år. I denna utlysning välkomnas ansökningar för forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till en eller flera av nedanstående områden: att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser…

Läs mer

Utlysning från Energimyndigheten: Har du en affärsidé som bidrar till ett biobaserat och hållbart samhälle?

21 mars, 2022

I den här utlysningen ger Energimyndigheten stöd till projekt som har potential att accelerera energi- och klimatomställningen genom biobaserade koncept. Ansökningar som tar fram beslutsunderlag för en framtida kommersialisering är välkomna att söka. Varje ansökan kan beviljas maximalt 1 miljon kronor i stöd och utlysningen omfattar cirka 15 miljoner kronor totalt. Projektet får vara maximalt…

Läs mer

Ulysning: Accelererad substitution – biobaserade produkter, komponenter och material inom BioInnovation

2 mars, 2022

Vinnova via det strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation finansierar projekt som genom storskalig substitution ökar andelen biobaserade produkter, komponenter och material på marknaden. Syftet är att genom infasning av biobaserade råvaror och utfasning av fossilbaserade bidra till en klimatneutral, resurseffektiv och cirkulär bioekonomi. Vad kan ni söka för? Utveckling av nya biobaserade produkter, komponenter och material som…

Läs mer

Utlysning: Cirkulär ekonomi och materialanvändning inom planetens gränser

21 februari, 2022

Har du en idé med potential att bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi? Då finns nu möjlighet att söka upp till 8 miljoner kronor i projektstöd. Projekt som utvecklar och demonstrerar lösningar för hållbar resursanvändning kan få stöd. Utlysningen genomförs inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source. Utlysningen riktar sig till projekt som…

Läs mer

Utlysning: Framtidsprototyper 2022

15 februari, 2022

Vinnova erbjuder framtidsforskare, innovatörer och kreatörer att skicka in skisser på framtidsscenarier – för att i ett senare skede få chans att söka bidrag till att utforma upplevda framtidsprototyper. Syftet är att skapa dialog kring hur vi tar oss an viktiga långsiktiga framtidsfrågor med hjälp av innovation. Vad kan ni söka för? I detta skede…

Läs mer

Utlysning: Design för cirkularitet av biobaserade produkter, komponenter och material

14 februari, 2022

I denna utlysning vill BioInnovation finansiera projekt som ökar andelen biobaserade produkter, komponenter och material designade med anpassad livslängd för cirkulära flöden. Syftet är en ökad värdeskapande och resurseffektiv användning av biobaserade material och minskad användning av fossila råvaror. Sista ansökningsdag: 29 mars 2022, kl. 14.00. Läs mer på Bioinnovations hemsida. Vad kan medel sökas…

Läs mer