Sökresultat

Du har sökt på: ""

Maria Sandberg får Paper Province Award 2022

1 december, 2022

Årets Paper Province Award tilldelas Maria Sandberg, lektor i Miljö- och energisystem vid Karlstads universitet. Hon får priset bland annat för att hennes forskning bygger broar mellan akademi och näringsliv och utgör en del i den cirkulära ekonomin. – Det känns väldigt hedrande och jättekul. Alla mina forskningsfrågor handlar om bioekonomi så det är roligt…

Läs mer

Satsning för miljön samlar transport- och logistiksektorn

24 november, 2022

En tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer från transportsektorn. Det innebär att förbättringspotentialen är stor. För att stötta omställningen har sju värmländska företag bildat ett transport- och logistiknätverk. LBC Frakt, VSV Frakt, Karlstad Energi, DHL Freight, Sveriges Åkeriföretag Värmland, Billerud och Stora Enso har tillsammans med Paper Province bildat ett värmländskt transport- och logistiknätverk. –…

Läs mer

Utlysning: Grön och digital omställning inom samhällsbyggnad

21 november, 2022

Nu är det möjligt att söka finansiering inom samhällsbyggnad som är kopplad till grön och digital omställning. Den 18 november öppnade Vinnova utlysningen. Samhällsbyggnadssektorn står för en stor del av Sveriges globala avtryck när det gäller klimatutsläpp och resursförbrukning. Digitaliseringen gör det möjligt att öka takten i den gröna omställningen och utveckla helt nya digitala…

Läs mer

Unik forskning kan skapa värde ur restprodukter

25 oktober, 2022

Ett ny typ av skogsgödsel som kan minska användningen av fossilt material, fungera som en naturlig kolsänka och dessutom göra oss mindre beroende av dyra  importerade gödsel. Det är resultatet av ett unikt, svenskt forskningssamarbete. – Det som är unikt med projektet är att vi har samlat samarbetspartners från hela kedjan. I projektgruppen ingår leverantörer,…

Läs mer

Premiär för filmen Bästa Skogen!

21 oktober, 2022

Hur många träd finns det i skogen, vad har brödbak och papper gemensamt och vad har Minecraft att göra med att jobba som ingenjör? Det får huvudpersonerna Liv och Jonas reda på i filmen som tar oss med på en upptäcktsfärd från skog till pappersindustri. Den nya filmen är ett komplement till NTA-temat Papper. NTA…

Läs mer

Ny teknik för limfria etiketter på fiberförpackningar

20 oktober, 2022

Svenska PulPac har tillsammans med tre andra företag utvecklat en teknik som gör det möjligt att applicera limfria etiketter på torrformade fiberförpackningar. Metoden förväntas få stort genomslag i och med den ökade efterfrågan av fiberbaserade tråg, bägare och lock. Förpackningar omges oftast av fina och färgglada tryck. Dessa fästs oftast med lim. Det gör att…

Läs mer

Resebidrag för deltagande företag på forsknings- och innovationsvecka i Japan 15-18 november

23 augusti, 2022

Nu finns möjlighet att, genom Intsam, söka resebidrag för deltagande i MIRAI2.0 forsknings -och innovationsvecka som arrangeras den 15-18 november vid Kyushu University, Japan. Deltagande kan kombineras med andra aktiviteter såsom ett delegationsprogram med studiebesök i Tokyo och Fukuoka. Utlysningen är öppen för dig som är anställd vid ett svenskt lärosäte alternativt företag eller offentlig…

Läs mer

Lärdomar från Villazero – kvinnligt bygglag, trägrund och en strävan mot klimatneutralitet

6 juli, 2022

Hallå där Kristina Hansen, vd på Structor Byggteknik Dalarna från utvecklingsprojektet Villazero som nu står klart. Husbygget i Borlänge har varit unikt ur flera perspektiv, bland annat är husgrunden byggd i trä, huset är byggt av ett kvinnligt bygglag samt att man i projektet strävat efter klimatneutralitet.   Kristina, kan inte du berätta lite om…

Läs mer

Absolut Vodka-flaskan får fiberbaserad skruvkapsyl från Värmland

23 juni, 2022

Värmländska startup-företaget Blue Ocean Closure ingår samarbete med The Absolut Company för att utveckla en innovativ och fiberbaserad skruvkapsyl till den ikoniska Absolut Vodka-flaskan. Nu växer de och vill rekrytera fler. Startupföretaget Blue Ocean Closures, medlemmar i Paper Province, är först i världen med att utveckla och producera fiberbaserade, biologiskt nedbrytbara och återvinningsbara skruvkorkar och…

Läs mer

Paper Province och CRIBE stärker samarbetet inom bioekonomin mellan Sverige och Ontario, Kanada

10 juni, 2022

Med liknande förutsättningar och resurser i form av skogen som råvara och en gemensam vilja att tillsammans arbeta framåt har Paper Province identifierat samverkansmöjligheter med kanadensiska aktörer. Under två dagar i början av juni välkomnade Paper Province en delegation på tjugo personer från Kanada för att tillsammans undersöka möjligheterna för samarbete över nationsgränserna inom bioekonomins…

Läs mer