Sökresultat

Du har sökt på: ""

Lärdomar från Villazero – kvinnligt bygglag, trägrund och en strävan mot klimatneutralitet

6 juli, 2022

Hallå där Kristina Hansen, vd på Structor Byggteknik Dalarna från utvecklingsprojektet Villazero som nu står klart. Husbygget i Borlänge har varit unikt ur flera perspektiv, bland annat är husgrunden byggd i trä, huset är byggt av ett kvinnligt bygglag samt att man i projektet strävat efter klimatneutralitet.   Kristina, kan inte du berätta lite om…

Läs mer

Absolut Vodka-flaskan får fiberbaserad skruvkapsyl från Värmland

23 juni, 2022

Värmländska startup-företaget Blue Ocean Closure ingår samarbete med The Absolut Company för att utveckla en innovativ och fiberbaserad skruvkapsyl till den ikoniska Absolut Vodka-flaskan. Nu växer de och vill rekrytera fler. Startupföretaget Blue Ocean Closures, medlemmar i Paper Province, är först i världen med att utveckla och producera fiberbaserade, biologiskt nedbrytbara och återvinningsbara skruvkorkar och…

Läs mer

Paper Province och CRIBE stärker samarbetet inom bioekonomin mellan Sverige och Ontario, Kanada

10 juni, 2022

Med liknande förutsättningar och resurser i form av skogen som råvara och en gemensam vilja att tillsammans arbeta framåt har Paper Province identifierat samverkansmöjligheter med kanadensiska aktörer. Under två dagar i början av juni välkomnade Paper Province en delegation på tjugo personer från Kanada för att tillsammans undersöka möjligheterna för samarbete över nationsgränserna inom bioekonomins…

Läs mer

Sverige först i världen med att 3D-printa biobaserad kajak i ett stycke

7 juni, 2022

Ett svenskt projekt finansierat av Bioinnovation är först i världen med att 3D-printa en fullstor kajak i ett stycke. Kajaken är tillverkad av återvunnen plast som förstärkts med träfiber från svensk skog. Genombrottet öppnar för en konkurrenskraftig tillverkning av fler biobaserade och cirkulära produkter. 3D-printing i industriell skala är ett relativt outforskat område. Men nu…

Läs mer

Värmländska företag synliggör jobb för flyktingar från Ukraina

20 maj, 2022

Flyktingar från krigets Ukraina kan nu ta del av lediga jobb i Värmland. Satsningen är ett gemensamt initiativ av Compare, IUC Stål & Verkstad, Region Värmland, Paper Province och Visit Värmland. I gruppen kan arbetsgivare synliggöra lediga jobb, praktikerbjudanden eller liknande. Alla arbetsgivare välkomnas att ansöka om medlemskap i gruppen, som finns tillgänglig både via…

Läs mer

Forskningsprojekt från Karlstads universitet med på IVA:s 100-lista

IVA har presenterat årets 100-lista med forskningsprojekt som bedöms ha stor potential att komma till nytta. Med på listan är ett projekt från Karlstads universitet som handlar om hur restprodukter från skogsindustrin får nytt värde. – Jag känner mig mycket hedrad över att vår forskning är med på årets lista, säger Maria Sandberg, universitetslektor i…

Läs mer

“Tillsammans är vi starka”

29 april, 2022

Ahlstrom-Munksjö i Billingsfors har minskat de allvarligare olyckorna i verksamheten med hundra procent de senaste tio åren. En avgörande faktor har varit de samtal som kontinuerligt genomförs med medarbetarna. Samtalen som till stor del ligger till grund för det övergripande, psykosociala säkerhetsarbete som genomförs hos Ahlstrom-Munksjö i Billingsfors kallas BBS-samtal. Det är en förkortning av…

Läs mer

Tree2Tower nätverksträff – Brandsäkerhet vid industriell träbyggnation

25 mars, 2022

Den 25 mars 2022 anordnade projektet Indbygg en digital nätverksträff – Tree2Tower där brandsäkerhet står i fokus. Nätverksträffen samlar kompetens och deltagare för att kunna nätverka, lära av varandra, sprida kunskap samt ta del av det senaste inom branschen som kan komma till nytta. Vi fick träffa Erik Wahlström från Eld & Vatten samt Carl Pettersson…

Läs mer

Samarbete och företagande över gränsen – hur vill vi att det ser ut framåt?

15 mars, 2022

Hur vill vi att samarbetet mellan Sverige och Norge ska se ut 2030 med fokus på den gröna omställningen? Det var frågeställningen som Paper Province ställde deltagarna i workshopen om skoglig bioekonomi på Mötesplats Vision 2022. Tanken bakom konferensen  Mötesplats Vision som arrangeras av Region Värmland är att lyfta goda exempel, nätverka och hitta vägar…

Läs mer

Trä från Ryssland och Belarus klassas som konfliktvirke

10 mars, 2022

Som en följd av kriget i Ukraina har organisationerna bakom de båda certifieringssystemen PEFC och FSC beslutat att betrakta virke och träbaserade produkter från Ryssland och Belarus som konfliktvirke. Det berättar Skogsindustrierna på sin hemsida. PEFC och FSC är två olika system som certifierar hållbart skogsbruk, med bred internationell verksamhet. Systemen har ganska likartade krav…

Läs mer