Sökresultat

Du har sökt på: ""

Lärdomar från Villazero – kvinnligt bygglag, trägrund och en strävan mot klimatneutralitet

6 juli, 2022

Hallå där Kristina Hansen, vd på Structor Byggteknik Dalarna från utvecklingsprojektet Villazero som nu står klart. Husbygget i Borlänge har varit unikt ur flera perspektiv, bland annat är husgrunden byggd i trä, huset är byggt av ett kvinnligt bygglag samt att man i projektet strävat efter klimatneutralitet.   Kristina, kan inte du berätta lite om…

Läs mer

Svensk-norsk studieresa gav nya perspektiv

30 juni, 2022

Vad händer när nyckelaktörer inom digitalisering möts över landsgränser och branscher? Breddade vyer, ny kunskap, värdefulla kontakter och inspirerande idéer att ta hem till sina egna verksamheter. Detta blev tydligt när en europeisk delegation bjöds in till Sverige och Norge för att uppleva modern och innovativ skogsindustri. – Jag förväntade mig att knyta nya kontakter…

Läs mer

Svensk forskning vill förändra pelletsmarknaden

27 juni, 2022

Genom att lära sig mer om och utnyttja sågspånets olika egenskaper vill svenska forskare öka säkerheten kring pelletshanteringen och samtidigt öka lönsamheten för producenter.  – Vi vill ta fram en svensk, resurseffektiv råvaruhanteringsmodell som förändrar nyttjandet av sågspån, säger Stefan Frodeson, universitetslektor inom miljö- och energisystem vid Karlstads universitet. Varje år producerar Sverige omkring 1,7…

Läs mer

Mats ska stötta nya innovationer från skogen

16 juni, 2022

Paper Province och Dalarna Science Park förstärker verksamheterna och samarbetet genom att välkomna en ny nyckelspelare till sina team. Det är projektledaren Mats Jacobsson som kommer att arbeta nära länens företag för att hjälpa skogsbaserade innovationer ut på marknaden. Paper Province och Dalarna Science Park har stärkt samarbetet de senaste åren, bland annat genom projekt…

Läs mer

Stor satsning på forskning om mjukpapperstillverkning

Karlstads universitet har beviljats medel av KK-stiftelsen för att i samverkan med industrin arbeta med forskning kring energieffektivisering av mjukpapperstillverkning. Syftet med satsningen är ytterst att stärka Sveriges konkurrenskraft samt bidra till hållbar utveckling. Det är ett gemensamt arbete mellan forskare på Karlstads universitet och företagen Valmet och Albany International. – Vi ser fram emot…

Läs mer

Pappersfiber kan återvinnas 25 gånger

Enligt en ny undersökning kan pappersfiber återvinnas med bra kvalitet upp till 25 gånger. Det är mer än tre gånger så mycket som tidigare uppskattningar visat.  Av det papper som konsumeras i Sverige återvinns 80 procent av pappersförpackningarna, 95 procent av tidningarna och 77 procent av grafiskt papper. Endast förpackningsmängden motsvara 28 Globen fyllda från…

Läs mer

Paper Province och CRIBE stärker samarbetet inom bioekonomin mellan Sverige och Ontario, Kanada

10 juni, 2022

Med liknande förutsättningar och resurser i form av skogen som råvara och en gemensam vilja att tillsammans arbeta framåt har Paper Province identifierat samverkansmöjligheter med kanadensiska aktörer. Under två dagar i början av juni välkomnade Paper Province en delegation på tjugo personer från Kanada för att tillsammans undersöka möjligheterna för samarbete över nationsgränserna inom bioekonomins…

Läs mer

Prisas för forskning om den virtuella pappersmaskinen

9 juni, 2022

Björn Sjöstrand, universitetslektor i kemiteknik på Karlstads universitet, har tilldelats The Heinzel-Mondi-Sappi Award för sin forskning om den virtuella pappersmaskinen. Hans forskning innebär möjligheter att testköra och optimera driften utan dyra produktionsstopp i industrin. Priset utdelades vid konferensen Paper & Biorefinery i Graz i Österrike. – Jag fick priset för min artikel ”Numerical model of…

Läs mer

Kungens besök i Värmland och skogen: ”I Värmland finns kunskapen om skogen i blodet”

3 juni, 2022

När Kung Carl XVI Gustaf besökte Värmland i veckan var det för att fördjupa kunskaperna om skogen och skogsnäringen. – Den samlade kunskapen finns här sedan många år tillbaka, den finns i blodet här. Sedan har skogsindustriföretagen dessutom samarbete med universitetet här sedan några år tillbaka, det är också att jobba med framtiden, säger han…

Läs mer

Unik process för utvinning av biomassa har invigts

1 juni, 2022

Den 24 maj var en stor dag för våra medlemmar Lixea. Då invigdes deras pilotmaskin för separation av biomassa i form av cellulosa och lignin. Dagen till ära samlades närmare 70 personer från olika delar av Europa. Lixea är ett Londonbaserat företag som har utvecklat en process för att utvinna biomaterial med hjälp av saltlösning….

Läs mer