Sökresultat

Du har sökt på: ""

Förbättrad hållbarhetsprestanda hos Nordic Paper i Säffle

16 maj, 2022

Nordic Paper har uppnått kraftigt förbättrade miljöprestanda vid anläggningen i Säffle under det senaste året. – Genom kontinuerligt arbete stärker vi vår konkurrenskraft och befäster vår position som ledande leverantör av greaseproofpapper till våra kunder runt om i världen, säger Stefan Åbom, chef vid Nordic Paper i Säffle. Under årets första kvartal har utsläppen av…

Läs mer

Världens första fabrik för vindkrafttorn i trä invigd

12 maj, 2022

Under måndagen invigde kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Axel Josefson, världens första fabrik för vindkrafttorn av trä i Göteborg. Träteknologiföretaget Modvion som står bakom fabriken vill göra Sverige till en ledande leverantör av hållbara torn till den globala vindkraftsbranschen. – För att möta klimatkrisen behövs både mer förnybar el och att vi bygger mer i trä….

Läs mer

COWI och Swedish Biofuels i samarbete om att bygga fabriker för hållbart flygbränsle

5 maj, 2022

Swedish Biofuels och COWI har tecknat ett avtal om att förse den svenska marknaden med 400 000 ton hållbart flygbränsle (SAF – sustainable aviation fuel). Swedish Biofuels teknik är baserad på metoden “Alcohol to Jet” (ATJ) för tillverkning av bränslet som helt kan ersätta fossilt flygbränsle. Den första anläggningen kommer att byggas i Brista nära…

Läs mer

Nordic Paper levererar papper till påsar i värmländskt samarbete

Nordic Paper blir exklusiv leverantör av oblekt kraftpapper till Norbag som konverterar pappret till bärkassar för ett statligt bolag som främst säljer dryckesvaror. Nordic Papers papper som används till dessa bärkassar har låg klimatpåverkan. Det beror dels på att produktionsprocessen till mer än 98% baseras på förnyelsebar bioenergi, dels att det lokala samarbetet mellan Nordic…

Läs mer

Paper Province signerar samarbetsavtal med Norwegian Wood Cluster och WoodWorks! Cluster

3 maj, 2022

Paper Province har idag signerat ett samarbetsavtal med de två norska klustren Norwegian Wood Cluster och WoodWorks! Cluster. Signeringen innebär ett avtal om samarbete över gränsen kring frågor som rör skogsbranschen, industriell träbyggnation och innovationer från skogen. Paper Province deltar i den rekordstora norsk-svenska näringslivsdelegationen som just nu befinner sig i Sverige och som bland…

Läs mer

“Tillsammans är vi starka”

29 april, 2022

Ahlstrom-Munksjö i Billingsfors har minskat de allvarligare olyckorna i verksamheten med hundra procent de senaste tio åren. En avgörande faktor har varit de samtal som kontinuerligt genomförs med medarbetarna. Samtalen som till stor del ligger till grund för det övergripande, psykosociala säkerhetsarbete som genomförs hos Ahlstrom-Munksjö i Billingsfors kallas BBS-samtal. Det är en förkortning av…

Läs mer

”Att arbeta säkert är ett val”

28 april, 2022

Anställdas hälsa och säkerhet är högsta prioritet för de industriföretag som medverkar i Paper Province säkerhetsnätverk. Ett av dem är Stora Enso Skoghalls Bruk, vars mål är att vara branschledande inom säkerhet, och har som mindset att säkerhet och välmående skapas tillsammans. – På Skoghalls Bruk har vi ett uttryck som lyder ”kraften i organisationen”….

Läs mer

Säkerhetsarbete som gett resultat

27 april, 2022

De senaste tre, fyra åren har olyckorna minskat drastiskt på BillerudKorsnäs Gruvön. Anledningen, menar säkerhetschef Charlotta Sundgren, är deras aktiva arbete med säkerhetskultur. – Olycksfallsstatistiken är jättetydlig. Vi minskar med 30 procent varje år. Vi har nollvision men kommer från en historik som är något helt annat.  Den 28 april varje år uppmärksammar FN den…

Läs mer

”Var en abborre i Värmland i stället för en mygglarv i Stockholm”

26 april, 2022

Som nyetablerat företag finns det många strategiska val att göra, ett av dem är vart man väljer att slå ner rötterna. Med en mycket stark koppling till skogsindustrin är Värmland ett bra val för idébärare som vill utveckla sina produkter och tjänster kopplade till skogens resurser och industrin som kommer med den. Bland stöttepelarna i…

Läs mer

BillerudKorsnäs förvärvar Verso och planerar namnbyte

8 april, 2022

BillerudKorsnäs går ihop med Verso och bildar ett ledande företag inom hållbara förpackningsmaterial och papper. BillerudKorsnäs avser också att förenkla sitt företagsnamn och varumärke till Billerud. Som ett viktigt steg i genomförandet av 2030-strategin har BillerudKorsnäs förvärvat Verso – en ledande tillverkare av bestruket papper i USA. Förvärvet av Verso förstärker BillerudKorsnäs strategi för att skapa en…

Läs mer