Sökresultat

Du har sökt på: ""

Paper Province och CRIBE stärker samarbetet inom bioekonomin mellan Sverige och Ontario, Kanada

10 juni, 2022

Med liknande förutsättningar och resurser i form av skogen som råvara och en gemensam vilja att tillsammans arbeta framåt har Paper Province identifierat samverkansmöjligheter med kanadensiska aktörer. Under två dagar i början av juni välkomnade Paper Province en delegation på tjugo personer från Kanada för att tillsammans undersöka möjligheterna för samarbete över nationsgränserna inom bioekonomins…

Läs mer

Unik process för utvinning av biomassa har invigts

1 juni, 2022

Den 24 maj var en stor dag för våra medlemmar Lixea. Då invigdes deras pilotmaskin för separation av biomassa i form av cellulosa och lignin. Dagen till ära samlades närmare 70 personer från olika delar av Europa. Lixea är ett Londonbaserat företag som har utvecklat en process för att utvinna biomaterial med hjälp av saltlösning….

Läs mer

Paper Province signerar samarbetsavtal med Norwegian Wood Cluster och WoodWorks! Cluster

3 maj, 2022

Paper Province har idag signerat ett samarbetsavtal med de två norska klustren Norwegian Wood Cluster och WoodWorks! Cluster. Signeringen innebär ett avtal om samarbete över gränsen kring frågor som rör skogsbranschen, industriell träbyggnation och innovationer från skogen. Paper Province deltar i den rekordstora norsk-svenska näringslivsdelegationen som just nu befinner sig i Sverige och som bland…

Läs mer

Paper Province deltar i rekordstor norsk-svensk näringslivsdelegation med fokus på omställning

2 maj, 2022

Den 2-4 maj är Kronprins Haakon och Kronprinsessan Mette-Marit av Norge på officiellt besök i Sverige. Med sig har det norska Kronprinsparet Norges näringsminister Jan Christian Vestre (AP) och en rekordstor näringslivsdelegation. Syftet med besöket är att bidra till att stärka det nära affärssamarbetet mellan Norge och Sverige med fokus på de gröna näringarna och…

Läs mer

Lixeas lärdomar som startup – här är deras bästa råd

8 april, 2022

Lixea är ett startup-företag som slagit rot hos LignoCity, söder om Kristinehamn, för att bygga sin pilotanläggning. Deras bästa råd till andra startup-företag är att redan från början ha teknisk och kommersiell kompetens inom företaget. Lixea har utvecklat en ny process som med hjälp av miljövänliga lösningsmedel, så kallade jonvätskor, kan omvandla träavfall och jordbruksrester…

Läs mer

Samarbete och företagande över gränsen – hur vill vi att det ser ut framåt?

15 mars, 2022

Hur vill vi att samarbetet mellan Sverige och Norge ska se ut 2030 med fokus på den gröna omställningen? Det var frågeställningen som Paper Province ställde deltagarna i workshopen om skoglig bioekonomi på Mötesplats Vision 2022. Tanken bakom konferensen  Mötesplats Vision som arrangeras av Region Värmland är att lyfta goda exempel, nätverka och hitta vägar…

Läs mer

Trä från Ryssland och Belarus klassas som konfliktvirke

10 mars, 2022

Som en följd av kriget i Ukraina har organisationerna bakom de båda certifieringssystemen PEFC och FSC beslutat att betrakta virke och träbaserade produkter från Ryssland och Belarus som konfliktvirke. Det berättar Skogsindustrierna på sin hemsida. PEFC och FSC är två olika system som certifierar hållbart skogsbruk, med bred internationell verksamhet. Systemen har ganska likartade krav…

Läs mer

Paper Province skriver under öppet brev till infrastrukturministern

15 december, 2021

Prioritera värmländska vägar och järnvägar i nationell plan för transportinfrastrukturen. Det kräver Värmland i ett öppet brev till regeringen, där Paper Province är en av många aktörer som skrivit under. Värmland har gått samman i ett öppet brev till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) för att lyfta behovet av prioriterade satsningar på infrastruktur med koppling till…

Läs mer

Paper Province visar upp skogen och hållbart byggande på världsutställningen i Dubai

28 oktober, 2021

I början av november reser Paper Province till världsutställningen Expo 2020 i Dubai. Uppdraget är att tillsammans med byggbranschen promota hållbart byggande med svenskt trä. – Trä, som förnybar råvara, är en viktig pusselbit för att kunna driva den gröna omställningen inom byggbranschen, säger projektledaren Elin Appel, som koordinerar Paper Province deltagande på utställningen. Till…

Läs mer

Deras gröna teknologi är framtiden 

8 oktober, 2021

De kommer båda två från den fossila oljeindustrin. Nu är deras mission att slå sig in på den globala marknaden med sina produkter som ersätter fossila alternativ och till 100 procent är biobaserade och bionedbrytbara.  Per Wiklund, grundare, och Erik Josephsson, vd, på Biobase är säkra på sin sak; deras produkter är framtiden.  – Vi…

Läs mer