Sökresultat

Du har sökt på: ""

Världens första fabrik för vindkrafttorn i trä invigd

12 maj, 2022

Under måndagen invigde kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Axel Josefson, världens första fabrik för vindkrafttorn av trä i Göteborg. Träteknologiföretaget Modvion som står bakom fabriken vill göra Sverige till en ledande leverantör av hållbara torn till den globala vindkraftsbranschen. – För att möta klimatkrisen behövs både mer förnybar el och att vi bygger mer i trä….

Läs mer

Tree2Tower nätverksträff – Projektet kvarteret Furiren

10 maj, 2022

Den 5 maj 2022 anordnade projektet Indbygg en digital Tree2Tower nätverksträff om ett unikt byggprojekt som ska uppföras i Falun. Vid träffen fick vi ta del av de bakomliggande motiven till projektet samt insikter och lärdomar från förprojekteringen. Kopparstadens Bygg- och Utvecklingschef, Johan Appelberg, delade med sig av sina erfarenheter inför utförande av denna entreprenad…

Läs mer

Paper Province signerar samarbetsavtal med Norwegian Wood Cluster och WoodWorks! Cluster

3 maj, 2022

Paper Province har idag signerat ett samarbetsavtal med de två norska klustren Norwegian Wood Cluster och WoodWorks! Cluster. Signeringen innebär ett avtal om samarbete över gränsen kring frågor som rör skogsbranschen, industriell träbyggnation och innovationer från skogen. Paper Province deltar i den rekordstora norsk-svenska näringslivsdelegationen som just nu befinner sig i Sverige och som bland…

Läs mer

Skogsindustrin skapar klimatnytta för hela Sverige

Under de senaste 30 åren har det aktiva skogsbruket ökat med 46 procent trots att den avverkad skogsytan är så gott som samma. Samtidigt bidrar skogsnäringen i dag till en klimatnytta som är dubbelt så stor som hela landets klimatutsläpp. Skogsindustriernas nya rapport, svensk skogsnärings klimateffekt 1990–2020, visar tydligt att skogsnäringen spelar en viktig roll…

Läs mer

Paper Province deltar i rekordstor norsk-svensk näringslivsdelegation med fokus på omställning

2 maj, 2022

Den 2-4 maj är Kronprins Haakon och Kronprinsessan Mette-Marit av Norge på officiellt besök i Sverige. Med sig har det norska Kronprinsparet Norges näringsminister Jan Christian Vestre (AP) och en rekordstor näringslivsdelegation. Syftet med besöket är att bidra till att stärka det nära affärssamarbetet mellan Norge och Sverige med fokus på de gröna näringarna och…

Läs mer

Konstfack visade upp 3D-printat från skogen under Stockholm Design Week

31 mars, 2022

Konstfack ställde ut på Nordiska Kompaniet under Stockholm Design Week 2022 i februari med utställningen LAYER BY LAYER. Utställningen har skapats genom 3D-teknik i samarbete med bland andra test- och utvecklingslabbet Circlab i Torsby. Kan additiv tillverkning revolutionera designbranschen? Det har studenter på Konstfack utforskat och resultatet – tio 3D-printade möbler – visades upp på…

Läs mer

Digital nätverksträff om brandsäkerhet vid industriell träbyggnation

25 mars, 2022

Den 25 mars 2022 anordnade projektet Indbygg en digital nätverksträff – Tree2Tower där brandsäkerhet står i fokus. Nätverksträffen samlar kompetens och deltagare för att kunna nätverka, lära av varandra, sprida kunskap samt ta del av det senaste inom branschen som kan komma till nytta. Vi fick träffa Erik Wahlström från Eld & Vatten samt Carl Pettersson…

Läs mer

Ny testbädd med fokus på trä i Dals Långed

11 mars, 2022

Dals Långed ska etablera en testbäddsmiljö för möbel- och inredningsbranschen med fokus på hållbar omställning i trä. Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen beviljar projektet sammanlagt 7 600 000 kronor. En storsatsning för möbel- och inredningsbranschen med fokus på trä kommer byggas upp i Dals Långed, Dalsland. De som ligger bakom initiativet är Mötesplats Steneby…

Läs mer

Sila Snacket belyser grov jargong i byggbranschen

22 februari, 2022

Enligt den nysläppta undersökningen Sila Snacket blir jargongen på ett bygge mjukare av att kvinnor ingår i arbetslaget. Samtidigt är det svårt att säga ifrån när en kollega går över gränsen. Enligt undersökningen är det lättare att vara tyst och skratta med för att passa in i gruppen. Det är byggföretaget TL Bygg som ligger…

Läs mer

Från stål och betong till korslaminerat trä – hur alternativa material kan ersätta gamla beprövade

16 februari, 2022

Innovationer baserade på hållbar teknik har allmänt betraktats som ett botemedel för att ta itu med samhälls- och miljöproblem i många branscher. Andrey Abadzhiev, doktorand i företagsekonomi vid CTF och Handelshögskolan, har undersökt hur alternativa material kan ersätta gamla beprövade. Syftet med licentiatuppsatsen “Wood we change?” är att förstå hur industriföretag inom byggbranschen organiserar sig…

Läs mer