Sökresultat

Du har sökt på: ""

Förbättrad hållbarhetsprestanda hos Nordic Paper i Säffle

16 maj, 2022

Nordic Paper har uppnått kraftigt förbättrade miljöprestanda vid anläggningen i Säffle under det senaste året. – Genom kontinuerligt arbete stärker vi vår konkurrenskraft och befäster vår position som ledande leverantör av greaseproofpapper till våra kunder runt om i världen, säger Stefan Åbom, chef vid Nordic Paper i Säffle. Under årets första kvartal har utsläppen av…

Läs mer

Utlysning: Småföretags digitala utveckling

13 maj, 2022

Vill du vara med och vidareutveckla och testa metoder, arbetssätt och verktyg för att öka småföretagens digitala säkerhet? Nu kan innovations- och företagsfrämjande organisationer söka finansiering genom Tillväxtverket för att driva utvecklings­projekt för att stärka företagens affärsstrategiska arbete för en säker digitalisering. Projektägare ges samtidigt en möjlighet att söka pengar för kompetensutveckling av egen personal….

Läs mer

”Att arbeta säkert är ett val”

28 april, 2022

Anställdas hälsa och säkerhet är högsta prioritet för de industriföretag som medverkar i Paper Province säkerhetsnätverk. Ett av dem är Stora Enso Skoghalls Bruk, vars mål är att vara branschledande inom säkerhet, och har som mindset att säkerhet och välmående skapas tillsammans. – På Skoghalls Bruk har vi ett uttryck som lyder ”kraften i organisationen”….

Läs mer

”Var en abborre i Värmland i stället för en mygglarv i Stockholm”

26 april, 2022

Som nyetablerat företag finns det många strategiska val att göra, ett av dem är vart man väljer att slå ner rötterna. Med en mycket stark koppling till skogsindustrin är Värmland ett bra val för idébärare som vill utveckla sina produkter och tjänster kopplade till skogens resurser och industrin som kommer med den. Bland stöttepelarna i…

Läs mer

Lixeas lärdomar som startup – här är deras bästa råd

8 april, 2022

Lixea är ett startup-företag som slagit rot hos LignoCity, söder om Kristinehamn, för att bygga sin pilotanläggning. Deras bästa råd till andra startup-företag är att redan från början ha teknisk och kommersiell kompetens inom företaget. Lixea har utvecklat en ny process som med hjälp av miljövänliga lösningsmedel, så kallade jonvätskor, kan omvandla träavfall och jordbruksrester…

Läs mer

Samarbete och företagande över gränsen – hur vill vi att det ser ut framåt?

15 mars, 2022

Hur vill vi att samarbetet mellan Sverige och Norge ska se ut 2030 med fokus på den gröna omställningen? Det var frågeställningen som Paper Province ställde deltagarna i workshopen om skoglig bioekonomi på Mötesplats Vision 2022. Tanken bakom konferensen  Mötesplats Vision som arrangeras av Region Värmland är att lyfta goda exempel, nätverka och hitta vägar…

Läs mer

Skruvkorkar av träfiber utvecklas i Värmland

1 mars, 2022

Nystartade företaget Blue Ocean Closures lanserar världens första fiberbaserade skruvkorkar och kliver ut på en världsomspännande marknad som är hungrig efter fossilfria alternativ. I designarbetet använder de sig av prototyper gjorda med 3D-skrivare och förnybara material. – Prototyperna är en central del i vårt designarbete och hjälper oss i kommunikationen med varumärkesägare, säger vd Lars…

Läs mer

Nu kan LignoCity besökas från hela världen

7 februari, 2022

Genom en digitalisering av LignoCity, test- och utvecklingsanläggningen för skogsråvaran lignin, suddas de geografiska gränserna ut. Nu går det att ta en rundtur i lokalerna från andra sidan jorden och samtidigt få en inblick i ligninets fantastiska värld.  Lignin är skogens svar på framtidens fossilfria lösningar. Det kan beskrivas som naturens egna klister som binder…

Läs mer

Bright Day Graphene blir medlemmar i Paper Province

26 januari, 2022

Med hjälp av skogsråvaran lignin utvecklar Bright Day Graphene supermaterialet grafen som är lättare än bomull men starkare än stål. Bolaget är baserat i Stockholm, men planerar att skala upp sin produktion och hoppas kunna göra det i Värmland. Nu blir de medlemmar i Paper Province för hitta synergier och samverka kring innovation och utveckling….

Läs mer

Valmet levererar kartongmaskinsombyggnad för att öka produktionen på Skoghalls bruk

21 januari, 2022

Valmet kommer att leverera en ombyggnad av en kartongmaskin på Stora Enso Skoghalls Bruk. Huvudmålet med projektet är att öka produktionskapaciteten för kartongmaskin 8 (KM 8). Tvåstegsprojektet planeras vara klart under andra halvan av 2023. Det var i oktober 2021 som Stora Enso gick ut med nyheten om att utöka kartongproduktionen i Skoghall. Till följd…

Läs mer