Sökresultat

Du har sökt på: ""

Vindkraftstillverkaren Vestas investerar i Modvion

Danska Vestas, världsledande tillverkare av vindkraftsturbiner, investerar i det svenska träteknologiföretaget Modvion. Syftet är att snabbare få ut Modvions torn på marknaden och komma igång med massproduktion. Vestas är också intresserade av att inkludera Modvions vindkraftstorn i sina produktlinjer för att kunna erbjuda sina kunder mer hållbar vindkraft. Modvions vindkraftstorn är starkare än stål vid…

Läs mer

Ny omgång av omställningscheckar från Region Värmland

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat att omfördela ytterligare 6 miljoner kronor till så kallade omställningscheckar. Stödet, som ska stötta coronadrabbade företag, blev populärt när det infördes i våras och nu utvecklas det. Precis som tidigare kan företag med upp till 49 anställda i hela Värmland ansöka om 150 000 kronor var för att ställa om produktion,…

Läs mer

Utlysning via Robotlyftet – Automations­checkar

Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? Då kan ni söka ekonomiskt stöd via Tillverkverket i form av automationscheckar för att ta in extern kompetens för att få hjälp att utveckla ert arbete med detta. Automationschecken ska leda till att öka ert…

Läs mer

Karlstads Energi och Bioshare i nytt demoprojekt

Kan Karlstads Energis anläggningar även användas för att framställa biobaserade kemikalier och förnybara bränslen? Det ska bolaget tillsammans med Bioshare AB ta reda på genom att bygga en demonstrationsanläggning vid Hedenverket. “En klimatsmart framtidssatsning”, säger Monika Bubholz (MP), styrelseordförande i Karlstads Energi. Fjärrvärmen använder redan idag resurser som annars skulle gå till spillo, exempelvis restprodukter…

Läs mer

Utlysning: Resurseffektivt och kemikaliesmart

Utlysningen syftar till att öka förutsättningarna för att visionen om en cirkulär ekonomi och miljökvalitetsmålet Giftfri miljö ska kunna uppnås. Formas vill genom utlysningen främja samarbeten mellan forskningsområdena cirkulär ekonomi och giftfri miljö. Ju hårdare krav som ställs på halter av farliga ämnen i återvunna material, desto svårare blir det att nå visionen om en…

Läs mer

Utlysning: Industriklivet, strategiskt viktiga insatser

Nu kan du få bidrag, inom Energimyndighetens Industriklivet, för att ta fram beslutsunderlag, skapa förutsättningar eller investera för strategiskt viktiga insatser inom industrin som bidrar till klimatomställningen i övriga samhället. Du kan ansöka när som helst under året. Utlysningen omfattar bidrag till förstudier samt pilot-, demo- och investeringsprojekt inom industrin som har potential att bidra…

Läs mer

Utlysning: Industriklivet, forsknings- och innovationsprojekt

Nu kan du få bidrag inom Industriklivet för forskning och innovation i syfte att minska växthusgasutsläpp från industrins processer eller uppnå negativa växthusgasutsläpp. Utlysningen är öppen under två perioder per år. Utlysningen omfattar bidrag till forsknings- och innovationsprojekt som har potential att bidra till följande utmaningar: att minska växthusgasutsläpp från industrins processer eller att uppnå…

Läs mer

6,5 miljoner till utveckling av ligninbaserade idéer

Insatserna för att främja gröna innovationer växlar nu upp ännu ett steg i Värmland. Med hjälp av drygt 6,5 miljoner kronor ska hållbara idéer, som kan utvecklas med hjälp av skogsmaterialet lignin, få en skjuts framåt. – Det känns jättebra. Nu kan testbädden LignoCity i Bäckhammar fortsätta att utvecklas för att främja hållbara lösningar och…

Läs mer

Utlysning: finansiera din hypotesprövning

BioInnovation har öppnat en ny utlysningsomgång av hypotesprövning steg 1. Det är ett snabbspår som ger projekt möjlighet att utvärdera ett koncept eller en idé under ett halvårs tid. Du som ha ett projekt på gång som karaktäriseras av visionära idéer och som kan bidra till övergången till en biobaserad ekonomi har nu möjlighet att…

Läs mer

Utlysning: Innovationsprojekt i små och medelstora företag

Vinnova utlyser upp till två miljoner kronor för projekt som ska leda till nya produkter, tjänster eller processer. Exempel av godkända aktiviteter är framtagning av prototyper, demo, testning och validering. Aktiebolag med minst tre och max 249 anställda som kan presentera minst 2 årsredovisningar och med driftställe i Sverige kan ansöka om finansieringen. Företaget ska…

Läs mer