Sökresultat

Du har sökt på: ""

Nu planteras plantor som gödslats med biokol ut i skogen

11 juli, 2022

I ett pågående forskningsprojekt som med hjälp av slam från industrier vill producera gödningsmedel till tall- och granplantor har nu de första testplantorna planterats ut. – Vi ser att plantorna mått bra på plantskolan och att vi har en produkt som kan används i större utsträckning, säger Maria Sandberg, docent vid Karlstads universitet. Under försommaren…

Läs mer

Lärdomar från Villazero – kvinnligt bygglag, trägrund och en strävan mot klimatneutralitet

6 juli, 2022

Hallå där Kristina Hansen, vd på Structor Byggteknik Dalarna från utvecklingsprojektet Villazero som nu står klart. Husbygget i Borlänge har varit unikt ur flera perspektiv, bland annat är husgrunden byggd i trä, huset är byggt av ett kvinnligt bygglag samt att man i projektet strävat efter klimatneutralitet.   Kristina, kan inte du berätta lite om…

Läs mer

Svensk forskning vill förändra pelletsmarknaden

27 juni, 2022

Genom att lära sig mer om och utnyttja sågspånets olika egenskaper vill svenska forskare öka säkerheten kring pelletshanteringen och samtidigt öka lönsamheten för producenter.  – Vi vill ta fram en svensk, resurseffektiv råvaruhanteringsmodell som förändrar nyttjandet av sågspån, säger Stefan Frodeson, universitetslektor inom miljö- och energisystem vid Karlstads universitet. Varje år producerar Sverige omkring 1,7…

Läs mer

Pappersfiber kan återvinnas 25 gånger

16 juni, 2022

Enligt en ny undersökning kan pappersfiber återvinnas med bra kvalitet upp till 25 gånger. Det är mer än tre gånger så mycket som tidigare uppskattningar visat.  Av det papper som konsumeras i Sverige återvinns 80 procent av pappersförpackningarna, 95 procent av tidningarna och 77 procent av grafiskt papper. Endast förpackningsmängden motsvara 28 Globen fyllda från…

Läs mer

Paper Province och CRIBE stärker samarbetet inom bioekonomin mellan Sverige och Ontario, Kanada

10 juni, 2022

Med liknande förutsättningar och resurser i form av skogen som råvara och en gemensam vilja att tillsammans arbeta framåt har Paper Province identifierat samverkansmöjligheter med kanadensiska aktörer. Under två dagar i början av juni välkomnade Paper Province en delegation på tjugo personer från Kanada för att tillsammans undersöka möjligheterna för samarbete över nationsgränserna inom bioekonomins…

Läs mer

Prisas för forskning om den virtuella pappersmaskinen

9 juni, 2022

Björn Sjöstrand, universitetslektor i kemiteknik på Karlstads universitet, har tilldelats The Heinzel-Mondi-Sappi Award för sin forskning om den virtuella pappersmaskinen. Hans forskning innebär möjligheter att testköra och optimera driften utan dyra produktionsstopp i industrin. Priset utdelades vid konferensen Paper & Biorefinery i Graz i Österrike. – Jag fick priset för min artikel ”Numerical model of…

Läs mer

Kungens besök i Värmland och skogen: ”I Värmland finns kunskapen om skogen i blodet”

3 juni, 2022

När Kung Carl XVI Gustaf besökte Värmland i veckan var det för att fördjupa kunskaperna om skogen och skogsnäringen. – Den samlade kunskapen finns här sedan många år tillbaka, den finns i blodet här. Sedan har skogsindustriföretagen dessutom samarbete med universitetet här sedan några år tillbaka, det är också att jobba med framtiden, säger han…

Läs mer

Stora Enso och Modvion i samarbete – trä ska bli förstahandsval för vindkraftstorn

30 maj, 2022

Stora Enso och träteknologiföretaget Modvion inleder samarbete för att etablera trä som ett förstahandsval vid byggande av vindkraftstorn. Syftet med samarbetet är att visa de stora möjligheterna att använda trä som byggmaterial i krävande konstruktioner. – Stora Ensos engagemang för att ersätta fossilbaserade material med trämaterial är en perfekt matchning för Modvion. För att möta…

Läs mer

Skogen prioriteras i regional miljonsatsning

13 maj, 2022

Under sju år kommer Region Värmland och Karlstads universitet att investera 140 miljoner kronor för att stärka forskningen inom sju prioriterade områden. Ett av dem är Paper Province kärna – skoglig bioekonomi. Hur kan varje fällt träd tas till vara på, från rot till topp, och samtidigt skapa ett så högt värde som möjligt? Och…

Läs mer

Världens första fabrik för vindkrafttorn i trä invigd

12 maj, 2022

Under måndagen invigde kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Axel Josefson, världens första fabrik för vindkrafttorn av trä i Göteborg. Träteknologiföretaget Modvion som står bakom fabriken vill göra Sverige till en ledande leverantör av hållbara torn till den globala vindkraftsbranschen. – För att möta klimatkrisen behövs både mer förnybar el och att vi bygger mer i trä….

Läs mer