Sökresultat

Du har sökt på: ""

Nya stationen som gör det enklare att använda biobaserad olja

11 april, 2024

Nu lanserar Biobase en station och tjänst som gör att industriföretag kan säkerställa att underentreprenörer använder rätt typ av formolja. Den nya lösningen minimerar även risken för överanvändning. – Vårt nya BASECAMP-koncept är en win-win för alla, säger Petter Westerblad på Biobase Sweden AB. Biobase är medlemmar i Paper Province och är specialiserade på att…

Läs mer

Sop-pôsen som minskar plasten i restavfallet

9 april, 2024

Nu lanseras en ny soppåse gjord av förnybara råvaror från skogen, som utvecklats lokalt i Värmland i samverkan av Karlstads Energi, Paper Province, Nordic Paper och Tingstad. Målet med den nya påsen är att minska plasten i restavfallet. Påsen har försäljningspremiär Stora Coop Välsviken i Karlstad och alla som vill är välkomna att vara med…

Läs mer

De förvandlar industrins rester till värdefullt gödsel för skogen

26 mars, 2024

I en unik satsning samarbetar universitet och företag för att bättre ta vara på industriers sidoströmmar och byta ut ändliga resurser mot förnybara. Målet är att utveckla ett nytt gödsel, som sluter skogens kretslopp och skapar värden för både marknad och miljö. Det mineralgödsel som vanligtvis används för skogsmarker består av ändliga resurser och kräver…

Läs mer

Premiär för återvunnen viskos

Idag görs viskostyger av biomassa från skogen och helt återvunnen viskos finns inte. Nu har forskare vid Lunds universitet lyckats göra ny viskos – av uttjänta bomullslakan. Gamla textilier runtom i världen hamnar på tippen och bränns ofta upp. I Sverige bränns de ofta till fjärrvärme. Mycket utveckling pågår för att ge gamla kläder och…

Läs mer

Valmet firar 100 sålda Advantage ViscoNip-pressar

8 mars, 2024

Advantage ViscoNip-pressen är en nyckelprodukt som förbättrar kvalitet och spar energi vid mjukpapperstillverkning. Sedan lanseringen 2006 har Valmet sålt 100 pressar till pappersproducenter över hela världen, något som man nu firar tillsammans med personal och kunder. Valmet är ett av Paper Province äldsta medlemsföretag och en ledande leverantör av teknik, automation och service till pappers-…

Läs mer

Energieffektivisering vid rening av industriellt avloppsvatten

6 mars, 2024

Aerob reningen, det vill säga den rening som kräver syre, av industriellt avloppsvattnet ifrån pappers- och massaindustrin är det dyraste i reningsprocessen. Men enligt ny forskning vid Karlstads universitet går det att energieffektivisera reningen genom att förutsäga syresättningsbehovet. Forskare på Karlstads universitet har studerat syresättningen av avloppsvattnet vid papper- och massabruk för att kunna förutse…

Läs mer

Vill du vara med och skapa affärer inom grön innovation?

29 februari, 2024

Just nu letas det efter innovativa aktörer som vill bidra till att öka på takten på den gröna omställningen i några mindre utvecklade EU-regioner. Fram till den 20 mars är det möjligt för aktörer som jobbar med bland annat bioenergi och skoglig biomassa att anmäla sitt intresse att delta i satsningen. De aktörer som väljs…

Läs mer

Rottneros planerar Värmlands största solcellspark ovanpå en deponi

23 februari, 2024

Rottneros, Nordic Solar och Powerworks tar sig an utmaningen att bygga Värmlands största solparksprojekt på en deponi vid Rottneros bruk. Det innebär att outnyttjad mark förvandlas till en satsning för ökad hållbarhet och förnybar energi. Rottneros Bruk har beslutat att placera sin solpark på en deponi och för närvarande outnyttjad mark. Med detta hoppas man…

Läs mer

Storsatsningen On demand har kickat igång

I februari 2024 samlades aktörerna i storsatsningen On Demand för att starta igång arbetet med att bygga lokal och hållbar tillverkning av kritiska reservdelar och komponenter. Paper Province, tillsammans med 16 andra deltagande aktörer, är en del av initiativet där alla på olika sätt kommer att bidra i arbetet mot en mer resilient och konkurrenskraftig…

Läs mer

Förhorningens gåta på väg att lösas – bidrar till att pappersfibern kan återvinnas fler gånger

12 februari, 2024

Ett av problemen med pappersåtervinning är att fibern blir stelare vid avvattning och torkning vilket kallas förhorning. Detsamma händer också exempelvis disktrasor, vilka blir stelare med tiden. Ny forskning vid Karlstads universitet visar hur förhorning sker, kunskap som kommer ge möjlighet att återvinna pappersfibern många fler gånger jämfört med dagens fem till sju gånger. –…

Läs mer