Sökresultat

Du har sökt på: ""

De kan vinna två miljoner på sin innovation

16 september, 2021

En klimatkalkylator och en digital gruva är två av finalisterna i Startup 4 climate 2021 som har chansen att vinna två miljoner kronor. Vinnarna offentliggörs den 11 november på FN:s klimattoppmöte COP26. Startup 4 Climate är Sveriges största innovationstävling inom energiområdet och drivs av elbolaget GodEl och elnätsföretaget Ellevio i samarbete med innovationshubben THINGS. Syftet…

Läs mer

Nu produceras batterier av skogsmaterial

13 september, 2021

Arbetet för att producera träbaserade batterier av lignin till elektriska fordon, konsumentelektronik samt stora energilagringssystem har nu kommit igång. Med hjälp av tio miljoner euro ska Stora Enso utveckla framtidens batterier. I takt med utvecklingen av ett mer hållbart och fossilfritt samhälle beräknas den globala marknaden för batterier öka tiofaldigt de kommande tio åren. Den…

Läs mer

LignoCity hjälper till att sätta Kristinehamn på kartan

6 september, 2021

Att ha en världsunik testbädd för utveckling av lignin i Kristinehamn innebär flera positiva aspekter från kommunens håll. Ett ökat kontaktnät, en positiv framåtanda och en väg ut i världen är några av de fördelar testbädden för med sig. – För mig är LignoCity en plats där du som innovatör, företagare, uppfinnare eller miljöintresserad kan…

Läs mer

Sök finansiellt stöd genom Klimatklivet för minskade växthusgasutsläpp

24 augusti, 2021

Klimatklivet är ett stöd som ges till företag för fysiska investeringar som effektivt minskar växthusgasutsläpp. De åtgärder som ger den största varaktiga minskningen per investerad krona har möjlighet att få stöd. En klimatinvestering ger inte bara positiva effekter på klimatet utan kan också stärka konkurrenskraften i ditt företag både nu och i framtiden. Vad kan…

Läs mer

Vindkraftstillverkaren Vestas stärker samarbetet med Modvion

28 juni, 2021

Danska Vestas, världsledande tillverkare av vindkraftsturbiner, stärker samarbetet med träteknologiföretaget Modvion genom en riktad nyemission. – Samarbetet med Modvion har stor potential att påskynda energiomställningen och göra vindkraftindustrin ännu mer hållbar. Modvions torn väger mindre än traditionella torn och byggs i moduler, vilket passar väl in med Vestas fokus på modulärt byggande. Konstruktionen underlättar transporterna…

Läs mer

Klimatgalleriet lanserar tävling för hållbart samhällsbygge

23 juni, 2021

Klimatgalleriet är en nystartad mötesplats för klimatsmarta idéer där alla med intresse för klimatfrågor och samhällets rumsliga utveckling är välkomna att delta. Inför höstens första vernissage lanserar galleriet en idétävling inom arkitektur, design och stadsutveckling som pågår till och med 15 september. – Vi hoppas på en stor variation av förslag som inspirerar till nytänkande…

Läs mer

WSP bjuder in till nytt miljö- och hållbarhetsnätverk

22 juni, 2021

WSP Miljömanagement välkomnar dig till Värmlands Miljö- och Hållbarhetsnätverk, VMH. Nätverket är en mötesplats för att ge möjlighet till diskussioner, nätverkande och erfarenhetsutbyte samt ta del av kunskap, fakta och aktuella händelser inom miljöområdet. Är du miljöansvarig, miljösamordnare eller allmänt intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor på ditt företag eller organisation? Och vill du: Diskutera och…

Läs mer

Stora Enso startar ny produktion av dispersionsbarriärer i Forshaga

18 juni, 2021

Nu är produktionen av dispersionsbarriärer på Stora Enso i Forshaga igång. Det efter att man slutfört installationen av den nya produktionslinjen. Processen är resultatet av en investering på 10 miljoner Euro som gjordes under 2020. Dispersionstekniken möjliggör produktion av mer hållbara förpackningsmaterial genom användning av förnybara träfibrer. Barriärerna kan tillämpas för livsmedelsförpackningar och andra krävande…

Läs mer

Paper Province stöttar omställningen av tunga godstransporter – lämnar elektrifieringslöfte

16 juni, 2021

Paper Province ska verka för en ökad takt när det kommer till minskningen av fossila utsläpp från den tunga godstrafiken. Det är budskapet när vi ställer oss bakom det värmländska elektrifieringslöftet. Idag står transportsektorn för nästan en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige. Samtidigt lämnar tre fjärdedelar av det gods som transporteras inrikes med…

Läs mer

Testbäddar som genväg för klimatsmarta produkter

31 maj, 2021

Arbetet med att bygga ett klimatneutralt samhälle är i full gång. Ett sätt att nå klimatmålen är utveckling av nya gröna produkter och en genväg för att komma dit snabbare är testbäddar. För att bli klimatneutrala behöver vi inte bara bli bättre på att återvinna produkter och material, vi måste också ersätta fossila byggstenar med…

Läs mer