Sökresultat

Du har sökt på: ""

Alnab prisas för sitt engagemang i hållbarhetsfrågor

2 juni, 2023

Alnab är ett av Paper Province senaste medlemsföretag. De har nyligen tilldelats EcoVadis silvermedalj för sitt hållbarhetsarbete. — Det är vi mycket stolta över. Det är en bekräftelse på att vi är på väg åt rätt håll med vårt engagemang i hållbarhetsfrågor, säger Jan-Erik Larsson som är vd på Alnab. Alnab är en stor leverantör…

Läs mer

Paper Province årsmöte: Nytt namn i styrelsen och exempel på kraftfull samverkan

1 juni, 2023

På årsmötet 25 maj valdes Peter Lindgren från Billerud in i Paper Province styrelse. Föreningsmedlemmarna fick också ta del av verksamhetens resultat och höjdpunkter under verksamhetsåret 2022 samt rösta om två nya stadgeändringar. Peter Lindgren, platschef på Billerud Gruvöns Bruk, valdes in som ledamot i styrelsen och ersatte avgående Martin Lundqvist från Stora Enso Gruvöns…

Läs mer

50 investerare mötte startups med imponerande innovationer 

Drygt 50 investerare deltog vid den sjunde upplagan av investerarforumet A-match i Karlstad. Där fick de möta nio utvalda startup-företag, med en stark nisch mot hållbarhet och cirkularitet. Årets A-matchbolag täcke allt från tillverkningsindustri och skogsnäring, till matproduktion och återanvändning av leksaker. Fyra av dem hade stark koppling till den skogliga bioekonomin.   Biobaserade förpackningsmaterial  Ett av…

Läs mer

Inwocos revolutionerande patentlösning skapar träväggar med enastående styrka och energieffektivitet

31 maj, 2023

Efter stort hemlighetsmakeri på grund av patentskydd, har Inwoco äntligen visat upp sin nya produktionsanläggning i Bengtsfors. Här produceras en unik och energieffektiv yttervägg i trä, med hög lastkapacitet som minskar byggtiden avsevärt. – Vårt fokus på effektivitet, hållbarhet och att allt är återbrukbart har skapat ett väldigt stort intresse från start, säger Patrik Jensen,…

Läs mer

Paper Province vd Sandra Sundbäck invald i styrelsen för Clusters of Sweden

30 maj, 2023

26 maj 2023 blev Sandra Sundbäck invald i styrelsen för Clusters of Sweden där Paper Province är medlemmar. Clusters of Sweden är en förening som bildades för att lyfta fram och kanalisera svenska klusterorganisationers intressen, behov och möjligheter. Det är en samverkansplattform för klusterorganisationer i Sverige och består av kluster från olika branscher och geografiska…

Läs mer

Fiber i fokus när tyska studenter fick uppleva Värmland

Tyska Ravensburg-Weingarten University of Applied Sciences (RWU) har gjort Paper Province medlemsföretag Blue Ocean Closures till en del i sin utbildning inom International Business Management & Sustainability. Förra veckan genomfördes en studieresa i Värmland, arrangerad i samarbete med Paper Province. Blue Ocean Closures ingår som ett case i MBA-utbildningen (Master of Business Administration), där studenterna…

Läs mer

Andra upplagan av Connected by roots byggde förutsättningar för ökat engagemang

29 maj, 2023

Paper Province har för andra gången arrangerat sitt branschevent Connected by roots, den här gången på Värmlands Museum där över 100 aktörer från den skogliga värdekedjan sågs för att nätverka och dela kunskaper. Det var i november 2022 som Paper Province lanserade sitt nya möteskoncept Connected by roots – en uppdaterad version av den långlivade…

Läs mer

Förändrade normer för ökad jämställdhet i skogsbranschen

Jämställdhet handlar inte bara om siffror – att 50 procent ska vara kvinnor och 50 procent män. Det handlar också om normer, attityder, värderingar och ideal. I projektet Jämställdhet i skogsbranschen har man under tre år arbetat för stärkt jämställdhet genom att titta på ledarskap och kultur kopplat till normer för män och maskulinitet. Utgångsläget…

Läs mer

Nytt projekt stärker samarbetet i Sveriges och Norges bioekonomi

26 maj, 2023

Paper Province och Norwegian Wood Cluster inleder nu ett nytt projekt som ska bidra till värdeskapande kopplingar mellan företag i Sverige och Norge, med fokus på cirkularitet och skoglig bioekonomi. Projektet Circular Bioeconomy Arena finansieras av medel från EU-programmet Interreg Sverige-Norge och pågår under tre år. Samarbetet mellan de två näringslivsklustren Paper Province och Norwegian…

Läs mer

Världsunik forskning för bättre bränslepellets

16 maj, 2023

Förra veckan blev 800 ton sågspån till pellets i en världsunik testkörning. Det är en del i ett forskningsprojekt kring pellets som görs i stor skala för att undersöka kvalitetsskillnader baserat olika råvarusammansättningar. Pellets är en billig och miljövänlig energikälla som tillverkas av torkat och pressat sågspån från gran och tall. Pellets är en värdefull…

Läs mer