Sökresultat

Du har sökt på: ""

Fiberbaserat skum för skyddsförpackningar

27 september, 2022

Förpackningsmaterial i plast, som fossilbaserade skummaterial, har alltmer spelat ut sin roll i och med strävan mot en övergång till förnybara material. I takt med att lagstiftarna driver på begränsningar eller förbud av fossilbaserade skummaterial i förpackningar behövs nya lösningar. Stora Ensos svar är Papira. Det är ett nytt, lätt skummaterial, tillverkat av massafiber. De…

Läs mer

Skogens Tyg skapar nya textila möjligheter från skogliga resurser

23 september, 2022

Vad händer om vi tar vara på det biomaterial vi redan har istället för att producera syntetiska tyger? Smart Textiles forskningsprojekt Skogens Tyg visar upp den textila potentialen hos den svenska skogen. Idag tillverkas omkring 65 procent av alla tyger av syntetmaterial, vilket ofta kräver fossila råvaror och kemiska processer som lämnar stora klimatavtryck. Att…

Läs mer

Nominera till Paper Province Award 2022

15 september, 2022

Nu är det dags för en ny omgång av Paper Province Award. Nominera en hjälte som bidragit till att boosta den cirkulära skogliga bioekonomin. Priset på 25 000 kronor går till en person eller grupp verksam i näringslivet, akademin, eller offentlig verksamhet. Personen eller gruppen ska ha gjort stora insatser för utvecklingen av skogsbaserad bioekonomi….

Läs mer

Kläder av trä omformar textilbranschen

Textilindustrin är världens näst mest förorenande industri. Nu ser sig branschen om efter nya, hållbara lösningar som kan rädda dess rykte och klimatet. Kan skogen vara en av lösningarna? Det mest klimatsmarta när det kommer till textil och mode är att minska konsumtionen och använda produkterna så länge som möjligt. Men när garderoben väl behöver…

Läs mer

Skogen skapar jobb i hela Sverige

12 september, 2022

120 000 personer. Så många sysselsätter skogsnäringen i Sverige. Det motsvarar drygt två procent av det totala antalet sysselsatta i den svenska ekonomin. Siffrorna framgår i rapporten ”Skogsnäringens betydelse för välfärden 2022” som Skogsindustrierna har tagit fram tillsammans med Industriarbetsgivarna. Till skogsnäringen räknas, förutom trävaru-, massa- och pappersindustrin, även skogsbruket. Flest antal sysselsatta är det…

Läs mer

Startupföretag får 14 miljoner för att vidareutveckla membran av cellulosa

30 augusti, 2022

– Såvitt vi vet är vi det första företaget som arbetar för kommersialisering av biobaserade membran fritt från giftiga ämnen,  säger Liam Hardey, vd på Cellfion. Cellfion är startupbolaget som på ett knappt år gått från forskning till att nu ta nästa steg mot kommersialisering av vad de tror är världens första biobaserade membran. Cellfion…

Läs mer

Ett steg närmare vätgasproduktion i Karlstad

29 augusti, 2022

Karlstads Energi har ingått i ett intentionsavtal med det danska bolaget Everfuel. Tillsammans ska de bygga en anläggning för produktion av vätgas. Förnybar vätgas har av EU pekats ut som en av nycklarna i omställningen till ett hållbart samhälle. Vätgas har flera användningsområden och kan bland annat ersätta fossila drivmedel inom tunga transporter och fossila…

Läs mer

Miljonsatsning på laddstationer för tunga fordon

18 augusti, 2022

Medlemsföretagen Karlstads Energi och LBC Frakt har tillsammans med OK Värmland bildat Laddbolaget i Värmland. Nu beviljas de 22,3 miljoner kronor i stöd från Energimyndigheten. Pengarna ska finansiera byggandet av snabbladdare för tunga eldrivna transporter. För att transport- och logistikbranschen ska klara av att ställa om till fossilfria transporter krävs en utbyggd och utvecklad infrastruktur…

Läs mer

Sliplinjen i Rottneros Bruk avvecklas, CTMP-produktionen planeras öka väsentligt

16 augusti, 2022

Efter att bolaget har genomfört en fördjupad och långsiktig strategisk analys har Rottneros styrelse beslutat att avveckla produktionen av slipmassa i Rottneros Bruk eftersom förutsättningar för långsiktigt hållbar lönsamhet saknas. Samtidigt planerar koncernen att investera 160 – 200 miljoner kronor för att öka kapaciteten och produktionen i brukets CTMP-linje. Beslutet om avveckling innebär att cirka…

Läs mer

Stora Enso och Northvolt samarbetar för att utveckla träbaserade batterier

12 augusti, 2022

Stora Enso och Northvolt har ingått ett samarbete för att ta fram hållbara batterier med hjälp av ligninbaserat hårt kol, utvunnet ur förnybart trä från nordiska skogar. Målet är att utveckla världens första industrialiserade batteri med anoder helt tillverkade av europeiska råmaterial, vilket sänker både koldioxidavtryck och kostnad. De två företagen har ingått ett utvecklingssamarbete…

Läs mer