Sökresultat

Du har sökt på: ""

Björn Sjöstrand prisas för sin forskning – viktig för skogsindustrin

13 maj, 2022

Björn Sjöstrand, universitetslektor i kemiteknik, tilldelades Young Researcher´s Award på Forum för bioekonomi. Han prisades för sin forskning som kan bidra till att pappersfibern kan återvinnas många fler gånger än i dag. – Det var väldigt roligt att få detta pris, som ger mig möjlighet att ge mig in i ett nytt forskningsfält där min…

Läs mer

Skogen prioriteras i regional miljonsatsning

Under sju år kommer Region Värmland och Karlstads universitet att investera 140 miljoner kronor för att stärka forskningen inom sju prioriterade områden. Ett av dem är Paper Province kärna – skoglig bioekonomi. Hur kan varje fällt träd tas till vara på, från rot till topp, och samtidigt skapa ett så högt värde som möjligt? Och…

Läs mer

Utlysning: Småföretags digitala utveckling

Vill du vara med och vidareutveckla och testa metoder, arbetssätt och verktyg för att öka småföretagens digitala säkerhet? Nu kan innovations- och företagsfrämjande organisationer söka finansiering genom Tillväxtverket för att driva utvecklings­projekt för att stärka företagens affärsstrategiska arbete för en säker digitalisering. Projektägare ges samtidigt en möjlighet att söka pengar för kompetensutveckling av egen personal….

Läs mer

Världens första fabrik för vindkrafttorn i trä invigd

12 maj, 2022

Under måndagen invigde kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Axel Josefson, världens första fabrik för vindkrafttorn av trä i Göteborg. Träteknologiföretaget Modvion som står bakom fabriken vill göra Sverige till en ledande leverantör av hållbara torn till den globala vindkraftsbranschen. – För att möta klimatkrisen behövs både mer förnybar el och att vi bygger mer i trä….

Läs mer

Tree2Tower nätverksträff – Projektet kvarteret Furiren

10 maj, 2022

Den 5 maj 2022 anordnade projektet Indbygg en digital Tree2Tower nätverksträff om ett unikt byggprojekt som ska uppföras i Falun. Vid träffen fick vi ta del av de bakomliggande motiven till projektet samt insikter och lärdomar från förprojekteringen. Kopparstadens Bygg- och Utvecklingschef, Johan Appelberg, delade med sig av sina erfarenheter inför utförande av denna entreprenad…

Läs mer

Klimatklivet vill se fler investeringar i cirkulära flöden

6 maj, 2022

Ökad cirkularitet av exempelvis plast och textilier är en viktig del av omställningen mot ett fossilfritt samhälle. Användningen av jungfruliga material behöver minska. Naturvårdsverket ser stor potential i fler projekt och investeringar för ökad cirkularitet som kan stöttas av Klimatklivet. – Vi välkomnar fler ansökningar från projekt som syftar till att öka cirkulariteten av exempelvis…

Läs mer

COWI och Swedish Biofuels i samarbete om att bygga fabriker för hållbart flygbränsle

5 maj, 2022

Swedish Biofuels och COWI har tecknat ett avtal om att förse den svenska marknaden med 400 000 ton hållbart flygbränsle (SAF – sustainable aviation fuel). Swedish Biofuels teknik är baserad på metoden “Alcohol to Jet” (ATJ) för tillverkning av bränslet som helt kan ersätta fossilt flygbränsle. Den första anläggningen kommer att byggas i Brista nära…

Läs mer

Nordic Paper levererar papper till påsar i värmländskt samarbete

Nordic Paper blir exklusiv leverantör av oblekt kraftpapper till Norbag som konverterar pappret till bärkassar för ett statligt bolag som främst säljer dryckesvaror. Nordic Papers papper som används till dessa bärkassar har låg klimatpåverkan. Det beror dels på att produktionsprocessen till mer än 98% baseras på förnyelsebar bioenergi, dels att det lokala samarbetet mellan Nordic…

Läs mer

Paper Province signerar samarbetsavtal med Norwegian Wood Cluster och WoodWorks! Cluster

3 maj, 2022

Paper Province har idag signerat ett samarbetsavtal med de två norska klustren Norwegian Wood Cluster och WoodWorks! Cluster. Signeringen innebär ett avtal om samarbete över gränsen kring frågor som rör skogsbranschen, industriell träbyggnation och innovationer från skogen. Paper Province deltar i den rekordstora norsk-svenska näringslivsdelegationen som just nu befinner sig i Sverige och som bland…

Läs mer

Skogsindustrin skapar klimatnytta för hela Sverige

Under de senaste 30 åren har det aktiva skogsbruket ökat med 46 procent trots att den avverkad skogsytan är så gott som samma. Samtidigt bidrar skogsnäringen i dag till en klimatnytta som är dubbelt så stor som hela landets klimatutsläpp. Skogsindustriernas nya rapport, svensk skogsnärings klimateffekt 1990–2020, visar tydligt att skogsnäringen spelar en viktig roll…

Läs mer