Brobygrafiska beviljas utbildningar

I mycket hård konkurrens har Myndigheten för yrkeshögskolan beviljat Brobygrafiskas yrkeshögskoleutbildningar Förpackningsdesigner och Digital designer med start hösten 2022.

Tillsammans med de två utbildningarna som nu beviljats startar även Grafisk formgivare/tekniker i höst. Det innebär totalt 100 sökbara platser till utbildningar specialutformade utifrån kompetenskrav branschen efterfrågar. Förpackningsdesigner 30 platser, Digital designer 35 platser och Grafisk formgivare/tekniker 35 platser. Det skriver Brobygrafiska på sin hemsida.

– Beslutet från Myndigheten för yrkeshögskolan är otroligt viktigt för den fortsatta kompetensförsörjningen i våra branscher – som en av få skolor kvar inom den grafiska branschen och som en skola i framkant inom Data/IT så är vi på Brobygrafiska en nyckelspelare, säger Evelina Nilsson, verksamhetsansvarig på Brobygrafiska.

– I vårt ansökningsarbete med att ta fram nya utbildningar har aktörer som Paper Province deltagit i workshops och visat oss vägen mot den kompetens som är rätt i tiden och bekräftat dessa genom avsiktsförklaringar, säger Lina Björk som är samverkanskoordinator på Brobygrafiska.