Brinner du för att stärka er innovationskraft och tillväxt?

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i samverkan med iHubs Sweden erbjuder en kostnadsfri digital introduktionskurs för utveckling av intraprenörskap och långsiktig konkurrenskraft.

Intraprenörskap – förnyelsekraften i etablerade företag – är avgörande för att företag ska utvecklas och överleva. Forskning visar att företag med ett fungerande intraprenörskap är mer lönsamma och växer snabbare än andra. I tider av snabb förändring och oförutsägbarhet, är det viktigare än någonsin att ha förmåga att tänka nytt och tillvarata affärsmöjligheter.

Därför har arrangörerna tillsammans med framstående forskare och experter utvecklat en introduktionskurs i intraprenörskap riktat till personer som driver utveckling och förändring inom medelstora bolag med tillväxtambition. Kursen ges av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i samverkan med iHubs Sweden.

Innehåll och utformning

Kursen ger dig metoder och verktyg för att arbeta med intraprenörskap i din organisation. Du får kunskap om hur du på skapar rätt förutsättningar för förnyelse utifrån en modell som bygger på svensk intraprenörskapsforskning.

Fyra kunskapsmoduler leds av några av Sveriges främsta experter inom området. Teoripass och inspirationsföreläsningar varvas med handledda gruppdiskussioner för reflektion och fördjupning. Deltagarna arbetar med sina egna företag som case, vilket gör det enklare att applicera kunskapsmodulerna på den egna verksamheten.

Kursen genomförs under fyra veckor och du behöver reservera två till tre timmar i veckan samt cirka en timme för eget arbete. Upplägget är flexibelt med möjligheter till individanpassat lärande och erfarenhetsutbyte i grupp med andra deltagare.

Modul 1: Vad är intraprenörskap?

Vem är intraprenören? Intraprenören mot kärnverksamheten? Vem behöver intraprenörskap?

Modul 2: Intraprenörsprocessen

Bottom-up och top-down. Intraprenörens motkrafter. Motstånd på olika nivåer. Intraprenörens allierade. Sponsorer. Intraprenören som sin egen motståndare.

Modul 3: Hur skapas intraprenörskap?

Hur hanteras vision, belöningssystem, formella processer och kultur? Modeller och metodiker. Vilka är förutsättningarna för vår verksamhet?

Modul 4: Våra behov och hur kommer vi igång?

Hur framgångsrika företag, stora som små, har lyckats med sitt intraprenörskapsarbete. Vad är intraprenörskapets roller och ansvar? Framtidsvisioner.

Medverkande experter

Vill du ge din organisation superkrafter? Anmäl dig redan idag!

Introduktionskursen är utformad för dig som:

  • Vill driva på utveckling, innovation och förändring
  • Vill ha hjälp av experter att stärka förnyelseförmågan i ert företag
  • Vill förstå hur ert företag kan arbeta systematiskt med intraprenörskap
  • Vill dela med dig av erfarenheter till andra ledare
  • Arbetar i ett mindre eller medelstort företag som har ambitioner att växa
  • Kursen är kostnadsfri och antalet platser är begränsat till 15 deltagare

Ta chansen! Detta är en pilotomgång av introduktionskursen vilket innebär att det finns extra mycket expertresurser kopplat till programmet. Det är därför ett unikt tillfälle att vara med i denna omgång där du som deltagare har möjlighet att bidra till utveckling av kursen.

Kursen inleds med ett webbinar tisdagen den 30 september klockan 10:00-11.00. Modul 1-4 pågår sedan under vecka 41 till och med vecka 44.

Kursschema och mer information om datum finns här: Entreprenörskapsakademien