Bright Day Graphene blir medlemmar i Paper Province

Med hjälp av skogsråvaran lignin utvecklar Bright Day Graphene supermaterialet grafen som är lättare än bomull men starkare än stål. Bolaget är baserat i Stockholm, men planerar att skala upp sin produktion och hoppas kunna göra det i Värmland. Nu blir de medlemmar i Paper Province för hitta synergier och samverka kring innovation och utveckling.

– Jag ser att nätverket som Paper Province erbjuder passar mycket bra för oss och vi ser fram emot att delta i framtida event och att samverka kring innovation och utveckling, säger vd Malin Alpsten.

Anna Carlsson och Malin Alpsten, grundare av Bright Day Graphene

Äkta grafen består av endast ett lager kolatomer, är transparent, böjbart och kan formas till vilken form som helst. Förutom att det är lättare än bomull och 300 gånger starkare än stål, har det termiska och elektriskt ledande egenskaper. Det gör det åtråvärt på materialmarknaden.

Grafen kan användas till en mängd olika saker, men där Bright Day Graphene ser att det verkligen kan göra skillnad är inom energi för att skapa förnyelsebara energikällor och en mer effektiv energilagring.

Grafen kan leda ström helt utan motstånd, det är tusentals gånger tunnare än ett pappersark och behövs i mycket liten mängd för en större yta.

Bygger en industriell pilot

Sedan ett drygt år tillverkar Bright Day Graphene grafen i gramskala i en labbpilot. Det används inom ramen för ett projekt kring energilagring, sensorer för smarta förpackningar, bakteriedödande ytor och barriärer för förpackningar.

Bolaget planerar nu för bygget av en industriell pilot under 2022, med en kapacitet på ett ton per år.

– Det finns en enorm hajp kring grafen och många har en idé om hur de vill använda materialet utifrån den här hajpen som har skapats. Men det är kanske inte alltid som det grafen som finns på marknaden kan nå upp till förväntningarna. Det är en möjlighet för oss, eftersom vi med vårt material bland annat kan uppnå bättre strömledande egenskaper, säger Anna Carlsson.