Branschens starkaste 20-åring!

Paper Province började som ett projekt 1999. 20 år senare står vi starkare än någonsin som ett världsledande kluster inom skogsbaserad bioekonomi. På resans väg har medlemsföretagen ökat från sju till över hundra, vi har tilldelats guldcertifikat och blivit Vinnväxt-vinnare. Det är en resa värd att fira – och det gör vi den 30 augusti.

När Paper Province startade var utmaningen att engagera företag och andra aktörer – att få dem att tro på idén med kluster och hitta områden där de kunde samarbeta. Precis som nu, låg kompetensförsörjning, energieffektivisering och miljöfrågor varmt om hjärtat och skapade engagemang och deltagande.

Vad som började som ett projekt med sju företag är idag ett guldkluster med 13 anställda och över hundra medlemsföretag.

– Tillväxten beror till största delen på att vi varit lyckosamma när det gäller att ansöka och bli beviljade olika projekt, både från regionala, nationella och internationella aktörer, säger Maria Hollander, vd på Paper Province.

Från papper och massa till skoglig bioekonomi

Milstolpar i utvecklingen har t ex varit flytten av kontoret till den innovativa miljön i Innovation Park och sammanslagningen med The Packaging Arena.

– Men den riktigt stora förändringen skedde 2013 när vi beviljades 65 miljoner från Vinnova under en tioårsperiod. I samband med det gjordes även en genomgripande förändring i vår strategiska inriktning och vi började arbeta för att bli en världsledande kompetensnod inom skogsbaserad bioekonomi, berättar Hollander.

Genom att bredda fokus från papper och massa till att inkludera alla värdekedjor som har sitt ursprung i skog, fick klustret ett bredare syfte och dörren öppnades för fler aktörer så som skogsägare, sågverk, energibolag m fl.

Skapar attraktionskraft till regionen

För klustrets utveckling har det nära samarbetet med Region Värmland, flera av kommunerna och Karlstads universitet varit väldigt viktigt.

– När flera aktörer i en region samarbetar mot ett visst mål kan man verkligen göra skillnad. Tillsammans kan vi skapa tillväxt, realisera bioekonomin i regionen och ställa om till det fossilfria samhället.

Klustret har också tillsammans med medlemmarna och samarbetspartnerna varit med och stärkt regionens attraktionskraft. Bland annat genom att bygga testanläggningar, hjälpa start-ups, öka samarbetet med studenter och kommunicera för omvärlden om möjligheterna som finns i Värmland med omnejd. Allt bidrar till att bygga bilden av klustret och regionen som en ledande kompetensnod inom skogsbaserad bioekonomi.

Framstegen ska firas

Den 30 augusti bjuds det in till en stor fest på Karlstad CCC.

– Jag hoppas att så många som möjligt tar chansen att komma på vår jubileumsfest. Då ska vi fira klustret men vi ska också fira den fantastiska utveckling som skett i regionen senaste åren – ny kartongmaskin, ny KL-fabrik, flera stora investeringar och många företag som växer. Tillsammans har vi verkligen mycket att fira, konstaterar Maria Hollander.

Image

Malin Hildén

Kommunikatör


+46 (0)70 219 08 98
malin.hilden@paperprovince.com