Böhler byter namn till voestalpine Precision Strip AB

Den första april byter Böhler Uddeholm Precision Strip AB namn. Företaget blir då voestalpine Precision Strip. Verksamheten i sig kommer inte att förändras, ägar- och organisationsstruktur kvarstår. Trots byte av logotyp och namn garanterar man att kunder kommer att känna igen sig.  Det kommande namnbytet anses vara ett tydligt tecken på att huvudägarna voestalpine anser att bruket i Munkfors är strategiskt viktigt i stålkoncernen. Från att företaget har varit på nivå två i koncernen bli den nu ett nivå-ett-företag.Namnbytet från Böhler Uddeholm Precision Strip AB till voestalpine Precision Strip AB kommer att gå i kraft den 1 april. Produkterna och varumärkena kommer dock inte att påverkas av dessa förändringar. Företaget kommer att fortsätta arbeta med och kommunicera de kända varumärkena “uddeholmstrip” och “bohlerstrip”. Det är viktiga varumärken som under flera decennier utvecklats till ett tecken på kvalitet, innovation och tillförlitlighet.
Genom namnbytet till voestalpine Precision Strip AB, fortsätter Voestalpine-koncernen att implementera sin internationella strategi.

VOESTALPINE GROUP

Koncernen specialiserar sig på kallvalsning och härdning av band av mycket krävande stålsorter. Den består av över 500 bolag i mer än 50 länder. Koncernen är en ledande partner inom fordons- och konsumentvaruindustrin i Europa samt till världens olje- och gasindustri. Voestalpine har en omsättning på 11,2 miljarder euro. Under 2014 fanns över 48 100 anställda.